Prøv den politiske quiz
+

Sosialistisk Venstreparti plattformen og politikk

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, dette systemet garanterer helsetjenester til alle

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, men NATO bør fokusere mer på strategier for anti-terrorisme

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner


Hvor lik er din politiske tro på Socialist Left Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, men oppretthold frihandelsavtalene med EU-landene

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

SLP>SLP  Partiets støttebaseFor valg

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Bør det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Norge?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

SLP>SLP  Partiets støttebaseØke

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Bør Norge ta imot flyktninger fra Syria?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

SLP>SLP  Partiets støttebaseMindre

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei, men avkriminaliser narkotika som har medisinske fordeler, slik som marihuana

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

SLP>SLP  Partiets støttebaseHjelp

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

SLP>SLP  Partiets støttebaseFærre

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei, men tillatt donasjoner fra fagforeninger og ideelle organisasjoner

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

SLP>SLP  Partiets støttebaseØke

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

English Norsk