Prøv den politiske quiz

Sosialistisk Venstreparti plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Norwegian velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

SLP>SLP  ChatGPTJa, private selskaper bør ikke kunne tjene penger på helsetjenester

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring


Hvor lik er din politiske tro på Socialist Left Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

SLP>SLP  ChatGPTJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

SLP>SLP  ChatGPTJa, skoleavgifter er for øyeblikket for dyre

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

SLP>SLP  ChatGPTSelvbestemt. Jeg mener også at prevensjonsmidler, seksualundervisning og flere sosiale tilbud vil hjelpe med å redusere antall aborter.

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

SLP>SLP  ChatGPTNei, og vi bør ikke prøve å påvirke noe annet lands valg eller politikk

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

SLP>SLP  ChatGPTJa, alle som betaler skatt bør ha stemmerett

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

SLP>SLP  ChatGPTJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

SLP>SLP  ChatGPTMindre, og gi mer statsfinansiering

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

SLP>SLP  ChatGPTNei, dette er en krenkelse av ytringsfriheten

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og reduser straffene med tilbakevirkende kraft for de som allerede soner

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Forbud mot muslimske innvandrere

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

SLP>SLP  ChatGPTNei, reformer slik at skattesatsen avhenger av mottakerens økonomi i stedet for den avdødes

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men kun til medisinsk bruk

Teknologi  ›  Regulering av sosiale medier

Skal regjeringen pålegge store teknologiselskaper å dele algoritmene sine med tilsynsmyndighetene?

SLP>SLP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og forby alle engangsprodukter som ikke består av minst 75% biologisk nedbrytbart materiale

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

SLP>SLP  ChatGPTNei, og vedta lover som forhindrer at regjeringen overvåker borgernes kommunikasjon

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

SLP>SLP  ChatGPTRedusere

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men deres identitet må bli bekreftet privat av kvinnelig personell.

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

SLP>SLP  ChatGPTNei, dette vil la dem fjerne konkurranse, skape kunstig dårlig tilgang, og øke priser

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

SLP>SLP  ChatGPTØke

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

SLP>SLP  ChatGPTNei, vi bør investere i renere alternativer som vindkraft, vannkraft, thorium og geotermisk energi

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

SLP>SLP  ChatGPTNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

SLP>SLP  ChatGPTJa, det er diskriminasjon å forhindre at kvinner tjener i fronten

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

SLP>SLP  ChatGPTNei, men de bør ha lov til å nekte å holdes kunstig i live

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

SLP>SLP  ChatGPTVi bør gi lik støtte til Israel og Palestina

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

SLP>SLP  ChatGPTNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

SLP>SLP  ChatGPTHjelp

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og juster den hvert år i overensstemmelse med inflasjonen

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

SLP>SLP  ChatGPTNei, å redusere offentlig pengebruk vil ha negativ virkning på økonomien

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og staten bør gjøre mer for å kreve mangfold på arbeidsplassen

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

SLP>SLP  ChatGPTNei, myndighetene har allerede gått for langt i å invadere innbyggernes privatliv

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

SLP>SLP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men krev merking av genmanipulerte matvarer

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

SLP>SLP  ChatGPTReduseres, men bare på mat og medisin

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

SLP>SLP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

SLP>SLP  ChatGPTNei, og politiske kampanjer bør bli finansiert av det offentlige

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

SLP>SLP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

SLP>SLP  ChatGPTJa, alle bør motta en inntekt som dekker grunnleggende behov som mat og husly

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

SLP>SLP  ChatGPTJa, alle statsborgere fortjener stemmerett

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

SLP>SLP  ChatGPTNei, de bør tas til fange og gis en rettferdig rettssak

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

SLP>SLP  ChatGPTJa, det er nødvendig å redusere antallet overdosedødsfall

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men bare for ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

SLP>SLP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

SLP>SLP  ChatGPTJa, dette vil hjelpe til med å skape og trygge flere arbeidsplasser

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

SLP>SLP  ChatGPTNei, men øk skattenivået og importtariffen drastisk for bedrifter som outsourcer

Valg  ›  Testing av mental kompetanse

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og politikere i alle aldre bør kreves for å bestå en mental kompetanseprøve

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

SLP>SLP  ChatGPTJa, så lenge de er ferdige å sone straffen sin

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

SLP>SLP  ChatGPTØke for store, flernasjonale korporasjoner, men senke for små bedrifter

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og øk beløpet

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

SLP>SLP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetikk

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

SLP>SLP  ChatGPTNei, utdanning bør ikke privatiseres

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

SLP>SLP  ChatGPTReduser, og staten bør gi bedre motivasjon for å forberede borgerne våre for disse jobbene

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

SLP>SLP  ChatGPTFærre, dagens goder gir ikke nok støtte

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

SLP>SLP  ChatGPTNei, dette er bortkastet tid og penger

bolig  ›  Leirer for hjemløse

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og lag flere sosiale programmer for å gi gratis mat, klær og medisiner

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

SLP>SLP  ChatGPTJa, bytt ut politiet med ubevæpnede samfunnsbaserte respondenter for ikke-voldelige samtaler

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og krev en offentlig revisjon hvert år de sitter

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og reduser grensen til 20%

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men de må utføre samfunnstjeneste på daglig basis

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

SLP>SLP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skal det settes begrensninger for hvor lenge medlemmer av Stortinget kan sitte?

SLP>SLP  ChatGPTJa, tidsgrenser vil forbedre ytelsen og forhindre korrupsjon

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

SLP>SLP  ChatGPTJa, juster dem årlig mot levekostnadene

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

SLP>SLP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

SLP>SLP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

SLP>SLP  ChatGPTNei, for mange rike borgere misbruker smutthull i banklover utenlands for å unngå skatt

økonomien  ›  Fire dagers arbeidsuke

Bør Norge gå over til en firedagers arbeidsuke?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og krever overtidsbetaling for arbeid over fire dager i uken

miljøet  ›  Ladestasjoner for elektriske kjøretøy

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men bare hvis de bruker fornybare energikilder

Utenrikspolitikk  ›  Ukraina og Nato

Bør Ukraina bli med i NATO?

SLP>SLP  ChatGPTNei, dette bør avgjøres etter at den nåværende krigen er over, så vi unngår en tredje verdenskrig

Sosialt  ›  Lærer og fakultets mangfoldsopplæring

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

økonomien  ›  Kryptovaluta

Bør regjeringen klassifisere kryptokurver som lovlige betalingsmåter?

SLP>SLP  ChatGPTNei, klassifiser kryptokurver som høyt regulerte verdipapirer

Sosialt  ›  Opplæring i mangfold av ansatte

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og alle bedrifter bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

SLP>SLP  ChatGPTNei

Sosialt  ›  Studentmangfoldstrening

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

SLP>SLP  ChatGPTJa, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

økonomien  ›  Desentralisert finans

Bør teknologien i vårt finansielle system gå over til en desentralisert protokoll, som ikke eies eller kontrolleres av noe selskap, tilsvarende internett?

SLP>SLP  ChatGPTJa, men jeg foretrekker om protokollen ble opprettet og sikret av et statlig organ i stedet for en desentralisert protokoll

bolig  ›  Boligbebyggelse med høy tetthet

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

SLP>SLP  ChatGPTJa

bolig  ›  Leiekontroll

Skal regjeringen implementere leiekontrollpolitikk for å begrense beløpet utleiere kan ta for leie?

SLP>SLP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

SLP>SLP  ChatGPTJa, myndighetene bør motta egenkapital for økonomisk støtte de gir selskaper

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

SLP>SLP  ChatGPTNei, bruk pengene på å forbedre infrastrukturen og samfunnet for å tiltrekke seg selskaper

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

SLP>SLP  ChatGPTNei

English Norsk