Prøv den politiske quiz
+

Socialist Left Party’s politikk i immigration spørsmål

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Bør det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Norge?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

SLP>SLP  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Socialist Left Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

SLP>SLP  Partiets støttebaseJa

English Norsk