Prøv den politiske quiz

301 Svar

 @ISIDEWITHDiskuter dette svaret...1 år1Y

Ja, og utvis umiddelbart enhver elev som viser rasistisk oppførsel

 @ISIDEWITHDiskuter dette svaret...1 år1Y

Nei, det er kun private skoler som skal ha lov til å kreve obligatorisk opplæring

 @ISIDEWITHDiskuter dette svaret...1 år1Y

Nei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

 @ISIDEWITHDiskuter dette svaret...1 år1Y

Nei, og obligatorisk mangfoldstrening bør forbys

 @ISIDEWITHDiskuter dette svaret...1 år1Y

Ja, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

English Norsk