Prøv den politiske quiz

Fremskrittspartiet plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Norwegian velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  ChatGPTJa, men etter de er ferdig med soningen

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  ChatGPTNei, regjeringen bør ikke være involvert i helsetjenester

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

  ChatGPTJa


Hvor lik er din politiske tro på Progress Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  ChatGPTJa, men gi kirker retten til å nekte å utføre likekjønnete seremonier

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

  ChatGPTNei, men gratis for studenter som har lav inntekt og utmerkete karakterer

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  ChatGPTRett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

  ChatGPTJa, men bare for å håndtere sikkerhetstrusler, ikke pengeinteresser

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

  ChatGPTNei, kun juridiske statsborgere bør ha stemmerett

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

  ChatGPTNei, men senk skattenivået for de fattige

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  ChatGPTJa, men kun for dødelige smittsomme sykdommer

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  ChatGPTNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  ChatGPTMer

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

  ChatGPTJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  ChatGPTImot. Forøvrig må dop-langere få strengere straffer.

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  ChatGPTJa, så lenge de består de samme bakgrunnssjekkene som heterofile par

Innvandring  ›  Forbud mot muslimske innvandrere

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  ChatGPTNei, men vi bør forby immigranter fra "høy risiko"-land

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  ChatGPTNei, og vi burde privatisere flere offentlige transporttjenester

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

  ChatGPTJa, det er dobbel beskatning

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  ChatGPTNei

Teknologi  ›  Regulering av sosiale medier

Skal regjeringen pålegge store teknologiselskaper å dele algoritmene sine med tilsynsmyndighetene?

  ChatGPTNei

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  ChatGPTNei, øk forbrukerinsentivene til å resirkulere disse produktene i stedet

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  ChatGPTJa, men kun ved rettslig kjennelse

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  ChatGPTNei, gi motivasjon for produksjon av alternativ energi i stedet.

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

  ChatGPTØke

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  ChatGPTJa, men i form av skattelette til alle borgere

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  ChatGPTNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

  ChatGPTReduser, til vi drastisk redusererer vår nasjonale underskudd

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

  ChatGPTJa, men bare om det er basert på en modell der det betales per kvalitet

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  ChatGPTNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  ChatGPTNei, vi bør investere i renere alternativer som vindkraft, vannkraft, thorium og geotermisk energi

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  ChatGPTJa, men de bør være strengt regulert for å hindre misforvaltning og korrupsjon

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  ChatGPTJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  ChatGPTNei, men de bør ha lov til å nekte å holdes kunstig i live

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

  ChatGPTJa

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  ChatGPTNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  ChatGPTSkader, jeg støtter noen private fagforeninger, men er sterkt imot offentlige fagforeninger.

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  ChatGPTNei, de fleste minstelønnsjobber er ment å utvikle erfaring, ikke støtte en familie

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  ChatGPTNei, styremedlemmer bør være de best kvalifiserte, uansett kjønn

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

  ChatGPTJa, og vi burde ha mer politi i områder med høy kriminalitet

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

  ChatGPTNei, myndighetene skal ikke avgjøre hva som er falske eller ekte nyheter

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

  ChatGPTJa, men krev merking av genmanipulerte matvarer

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

  ChatGPTJa, med mindre de har utført en terrorhandling

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

  ChatGPTReduseres, for å gi økonomisk vekst

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  ChatGPTJa, men bare dersom offentliggjøring av informasjonen ikke truer vår nasjonale sikkerhet

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  ChatGPTJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  ChatGPTJa, men begrens beløpet de kan donere

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

  ChatGPTJa, så lenge det ikke truer vold

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  ChatGPTNei, dette vil oppmuntre folk til ikke å arbeide, og vil skade økonomisk vekst

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  ChatGPTJa, men kun etter fullført straff og prøveløslatelse

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  ChatGPTJa, men kun dersom det finnes ubestridelige bevis på at de har utført et angrep på landet vårt

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  ChatGPTNei, dette vil oppmuntre til bruk av narkotika og redusere finansieringen av rehabiliteringssentre

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

  ChatGPTJa, men med foreldretillatelse

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

  ChatGPTJa, men med streng opplæring i hvordan og når du skal bruke utstyret

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  ChatGPTNei, dette vil skade industrien vår som er avhengig av å importere billige ressurser for å kunne lage produktene sine

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  ChatGPTJa

Valg  ›  Testing av mental kompetanse

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

  ChatGPTJa, og politikere i alle aldre bør kreves for å bestå en mental kompetanseprøve

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

  ChatGPTSenke

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

  ChatGPTNei, finansier nasjonale og lokale programmer i stedet

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  ChatGPTJa, men ikke for kosmetikk

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

  ChatGPTNei, idrettsutøvere bør konkurrere basert på det biologiske kjønn som er oppført på deres fødselsattest

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

  ChatGPTJa, men ikke på bekostning av finansieringen av offentlige skoler

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

  ChatGPTReduser, bedrifter utnytter for øyeblikket dette programmet slik at de kan redusere lønninger

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  ChatGPTFlere, reformer systemet slik at det supplerer arbeidsinntekten fremfor å erstatte den

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  ChatGPTJa, men skaff behandling til dem som tester positivt

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

  ChatGPTNei, øk finansiering og opplæring for politiavdelinger i miljøer med høyere kriminalitetsrate

bolig  ›  Leirer for hjemløse

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

  ChatGPTNei

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

  ChatGPTNei, skatteoppgjør har ingenting å gjøre med evnen deres til å utføre pliktene sine

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  ChatGPTNei, enhver arbeider bør belønnes basert på hvor vellykket de er

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  ChatGPTJa, men de må utføre samfunnstjeneste på daglig basis

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  ChatGPTNei, ikke før vi reduserer nasjonalgjelden vår

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

  ChatGPTJa, så lenge inntekt fra utlandet blir oppgitt

økonomien  ›  Fire dagers arbeidsuke

Bør Norge gå over til en firedagers arbeidsuke?

  ChatGPTNei

Utenrikspolitikk  ›  Ukraina og Nato

Bør Ukraina bli med i NATO?

  ChatGPTJa

miljøet  ›  Ladestasjoner for elektriske kjøretøy

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

  ChatGPTNei, gi subsidier til private selskaper som konkurrerer om å bygge det beste nettet i stedet

Sosialt  ›  Lærer og fakultets mangfoldsopplæring

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

økonomien  ›  Kryptovaluta

Bør regjeringen klassifisere kryptokurver som lovlige betalingsmåter?

  ChatGPTNei, klassifiser kryptokurver som høyt regulerte verdipapirer

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  ChatGPTJa, men med mer gjennomsiktighet

Sosialt  ›  Opplæring i mangfold av ansatte

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

Sosialt  ›  Studentmangfoldstrening

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

bolig  ›  Leiekontroll

Skal regjeringen implementere leiekontrollpolitikk for å begrense beløpet utleiere kan ta for leie?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Desentralisert finans

Bør teknologien i vårt finansielle system gå over til en desentralisert protokoll, som ikke eies eller kontrolleres av noe selskap, tilsvarende internett?

  ChatGPTNei

bolig  ›  Boligbebyggelse med høy tetthet

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

  ChatGPTNei, regjeringen skal aldri eie aksjer i private selskaper

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  ChatGPTJa, men jeg foretrekker å senke bedriftsskatt til fordel for alle lokale selskaper

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

  ChatGPTNei

English Norsk