Prøv den politiske quiz

Venstre plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Norwegian velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

LP>LP  ChatGPTNei, dette vil øke faren for uheldige skyteepisoder

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

LP>LP  ChatGPTJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

LP>LP  ChatGPTJa, men la folk bruke privat forsikring

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

LP>LP  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

LP>LP  ChatGPTJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring


Hvor lik er din politiske tro på Liberal Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

LP>LP  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

LP>LP  ChatGPTJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

LP>LP  ChatGPTJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

LP>LP  ChatGPTJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

LP>LP  ChatGPTNei, men skoleavgifter bør reduseres basert på familieinntekt

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

LP>LP  ChatGPTSelvbestemt. Jeg mener også at prevensjonsmidler, seksualundervisning og flere sosiale tilbud vil hjelpe med å redusere antall aborter.

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

LP>LP  ChatGPTNei, og vi bør ikke prøve å påvirke noe annet lands valg eller politikk

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun etter å ha bodd i landet i 5 år

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

LP>LP  ChatGPTNei, men senk skattenivået for de fattige

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

LP>LP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

LP>LP  ChatGPTNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

LP>LP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

LP>LP  ChatGPTJeg er fornøyd med det nåværende systemet

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

LP>LP  ChatGPTNei, dette er en krenkelse av ytringsfriheten

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

LP>LP  ChatGPTNei, men øk tilskuddene til avhengighetsforebyggelse og rehabilitering

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

LP>LP  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Forbud mot muslimske innvandrere

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

LP>LP  ChatGPTNei, å forby immigranter basert på deres religion er grunnlovsstridig

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

LP>LP  ChatGPTJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

LP>LP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun til medisinsk bruk

Teknologi  ›  Regulering av sosiale medier

Skal regjeringen pålegge store teknologiselskaper å dele algoritmene sine med tilsynsmyndighetene?

LP>LP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

LP>LP  ChatGPTNei, øk forbrukerinsentivene til å resirkulere disse produktene i stedet

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun ved rettslig kjennelse

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

LP>LP  ChatGPTNei, gi motivasjon for produksjon av alternativ energi i stedet.

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

LP>LP  ChatGPTIngen av delene, vi bør opprette et europeisk militærforsvarssystem i stedet

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

LP>LP  ChatGPTJa, regjeringen bør gripe inn for å hjelpe en oppgang.

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

LP>LP  ChatGPTJa, men deres identitet må bli bekreftet privat av kvinnelig personell.

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

LP>LP  ChatGPTNei, dette vil la dem fjerne konkurranse, skape kunstig dårlig tilgang, og øke priser

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

LP>LP  ChatGPTØke

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

LP>LP  ChatGPTNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

LP>LP  ChatGPTNei, vi bør investere i renere alternativer som vindkraft, vannkraft, thorium og geotermisk energi

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

LP>LP  ChatGPTNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

LP>LP  ChatGPTJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun etter en psykologisk eksaminering for å vise at de forstår dette valget fullt ut

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

LP>LP  ChatGPTVi bør gi lik støtte til Israel og Palestina

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

LP>LP  ChatGPTNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

LP>LP  ChatGPTHjelp

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

LP>LP  ChatGPTNei, dette vil bare forårsake en uendelig syklus av prisøkning

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

LP>LP  ChatGPTNei, å redusere offentlig pengebruk vil ha negativ virkning på økonomien

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

LP>LP  ChatGPTJa

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

LP>LP  ChatGPTNei, myndighetene har allerede gått for langt i å invadere innbyggernes privatliv

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

LP>LP  ChatGPTJa, det er for mange falske nyheter og for mye feilinformasjon på sosiale medier

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

LP>LP  ChatGPTJa, men krev merking av genmanipulerte matvarer

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

LP>LP  ChatGPTJa, med mindre de har utført en terrorhandling

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

LP>LP  ChatGPTReduseres, for å gi økonomisk vekst

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

LP>LP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

LP>LP  ChatGPTNei, vi bør satse på mer fornybare energiressurser i stedet

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

LP>LP  ChatGPTJa, men begrens beløpet de kan donere

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

LP>LP  ChatGPTNei, og øke straffen for hatefulle ytringer

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

LP>LP  ChatGPTNei

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

LP>LP  ChatGPTJa, men kun etter fullført straff og prøveløslatelse

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

LP>LP  ChatGPTNei, de bør tas til fange og gis en rettferdig rettssak

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

LP>LP  ChatGPTJa, stoffmisbruk bør behandles som et helseproblem, ikke som et kriminelt problem.

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

LP>LP  ChatGPTJa, men bare for ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

LP>LP  ChatGPTNei, ekstreme situasjoner bør håndteres av høyere byråer med spesialisert opplæring og utstyr

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

LP>LP  ChatGPTNei, et globalt frihandelssystem er bedre for våre virksomheter og forbrukere

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

LP>LP  ChatGPTJa

Valg  ›  Testing av mental kompetanse

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

LP>LP  ChatGPTNei, mental kompetanse er for subjektiv og testprosessen kan bli misbrukt

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

LP>LP  ChatGPTJa, så lenge de er ferdige å sone straffen sin

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

LP>LP  ChatGPTSenk, men fjern fradrag og smutthull

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

LP>LP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

LP>LP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

LP>LP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetikk

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

LP>LP  ChatGPTNei, vi bør heller fokusere på å forbedre våre offentlige skoler og øke lærerlønningene

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

LP>LP  ChatGPTØke

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

LP>LP  ChatGPTFærre, og sørg for at godene går til dem som trenger det mest

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

LP>LP  ChatGPTNei

bolig  ›  Leirer for hjemløse

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

LP>LP  ChatGPTJa, og lag flere sosiale programmer for å gi gratis mat, klær og medisiner

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

LP>LP  ChatGPTJa, bytt ut politiet med ubevæpnede samfunnsbaserte respondenter for ikke-voldelige samtaler

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

LP>LP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

LP>LP  ChatGPTNei, enhver arbeider bør belønnes basert på hvor vellykket de er

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

LP>LP  ChatGPTNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

LP>LP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

LP>LP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

LP>LP  ChatGPTJa, juster dem årlig mot levekostnadene

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

LP>LP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

LP>LP  ChatGPTNei, jeg tror bedrifter bør kreve vaksinasjon, men ikke etter myndigheters mandat

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

LP>LP  ChatGPTJa, så lenge inntekt fra utlandet blir oppgitt

økonomien  ›  Fire dagers arbeidsuke

Bør Norge gå over til en firedagers arbeidsuke?

LP>LP  ChatGPTNei

miljøet  ›  Ladestasjoner for elektriske kjøretøy

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

LP>LP  ChatGPTNei, gi subsidier til private selskaper som konkurrerer om å bygge det beste nettet i stedet

Utenrikspolitikk  ›  Ukraina og Nato

Bør Ukraina bli med i NATO?

LP>LP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Lærer og fakultets mangfoldsopplæring

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

LP>LP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Kryptovaluta

Bør regjeringen klassifisere kryptokurver som lovlige betalingsmåter?

LP>LP  ChatGPTNei, men regjeringen bør opprette en offisiell digital valuta

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

LP>LP  ChatGPTJa, men med mer gjennomsiktighet

Sosialt  ›  Opplæring i mangfold av ansatte

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

LP>LP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Desentralisert finans

Bør teknologien i vårt finansielle system gå over til en desentralisert protokoll, som ikke eies eller kontrolleres av noe selskap, tilsvarende internett?

LP>LP  ChatGPTJa, dette vil redusere rikdomsulikheten ved å gi mer transparent, rimelig og inkluderende tilgang til finansielle tjenester

Sosialt  ›  Studentmangfoldstrening

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

LP>LP  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

bolig  ›  Leiekontroll

Skal regjeringen implementere leiekontrollpolitikk for å begrense beløpet utleiere kan ta for leie?

LP>LP  ChatGPTNei

bolig  ›  Boligbebyggelse med høy tetthet

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

LP>LP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

LP>LP  ChatGPTNei, dette hindrer teknologisk fremgang på grunn av at konkurransen er kvalt

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

LP>LP  ChatGPTNei, bruk pengene på å forbedre infrastrukturen og samfunnet for å tiltrekke seg selskaper

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

LP>LP  ChatGPTJa

English Norsk