Prøv den politiske quiz
+

Arbeiderpartiet plattformen og politikk

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner


Hvor lik er din politiske tro på Labour Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, og alle nasjonalflagg bør være ulovlige å brenne

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, men oppretthold frihandelsavtalene med EU-landene

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

LP>LP  Partiets støttebaseFor valg

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, kun juridiske statsborgere bør ha stemmerett

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

LP>LP  Partiets støttebaseØke

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Bør det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Norge?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

LP>LP  Partiets støttebaseØke

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Bør Norge ta imot flyktninger fra Syria?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

LP>LP  Partiets støttebaseMindre

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, men øk tilskuddene til avhengighetsforebyggelse og rehabilitering

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, men kun ved rettslig kjennelse

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

LP>LP  Partiets støttebaseHjelp

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

LP>LP  Partiets støttebaseFærre

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, men kun etter en psykologisk eksaminering for å vise at de forstår dette valget fullt ut

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

LP>LP  Partiets støttebaseØke

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

LP>LP  Partiets støttebaseØk

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

LP>LP  Partiets støttebaseReduseres, men bare på mat og medisin

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Boikott av Israel

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, dette vil oppmuntre folk til ikke å arbeide, og vil skade økonomisk vekst

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

LP>LP  Partiets støttebaseJa, så lenge det ikke var grov, voldelig, økonomisk eller seksuell kriminalitet

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

LP>LP  Partiets støttebaseNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

LP>LP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

LP>LP  Partiets støttebaseNei

English Norsk