Prøv den politiske quiz

Arbeiderpartiet plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Norwegian velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  ChatGPTJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

  ChatGPTJa, dette systemet garanterer helsetjenester til alle

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

  ChatGPTJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring


Hvor lik er din politiske tro på Labour Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

  ChatGPTJa, men oppretthold frihandelsavtalene med EU-landene

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

  ChatGPTJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  ChatGPTJa, men den bør bare dekke veldig grunnleggende og enkle emner

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  ChatGPTJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

  ChatGPTJa, skoleavgifter er for øyeblikket for dyre

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  ChatGPTSelvbestemt. Jeg mener også at prevensjonsmidler, seksualundervisning og flere sosiale tilbud vil hjelpe med å redusere antall aborter.

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

  ChatGPTNei, og vi bør ikke prøve å påvirke noe annet lands valg eller politikk

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

  ChatGPTJa, alle som betaler skatt bør ha stemmerett

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

  ChatGPTJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  ChatGPTJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  ChatGPTNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  ChatGPTMindre, og gi mer statsfinansiering

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

  ChatGPTNei, dette er en krenkelse av ytringsfriheten

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  ChatGPTNei, men øk tilskuddene til avhengighetsforebyggelse og rehabilitering

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Forbud mot muslimske innvandrere

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  ChatGPTNei, å forby immigranter basert på deres religion er grunnlovsstridig

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  ChatGPTJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

  ChatGPTNei, reformer slik at skattesatsen avhenger av mottakerens økonomi i stedet for den avdødes

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  ChatGPTJa, men kun til medisinsk bruk

Teknologi  ›  Regulering av sosiale medier

Skal regjeringen pålegge store teknologiselskaper å dele algoritmene sine med tilsynsmyndighetene?

  ChatGPTJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  ChatGPTJa, og forby alle engangsprodukter som ikke består av minst 75% biologisk nedbrytbart materiale

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  ChatGPTJa, men kun ved rettslig kjennelse

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  ChatGPTJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

  ChatGPTIngen av delene, jeg er fornøyd med den nåværende pengebruken

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  ChatGPTJa, regjeringen bør gripe inn for å hjelpe en oppgang.

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  ChatGPTJa, men deres identitet må bli bekreftet privat av kvinnelig personell.

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

  ChatGPTNei, behandle all trafikk likt og fortsett åpenheten på Internett

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

  ChatGPTØke

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  ChatGPTNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  ChatGPTNei, vi bør investere i renere alternativer som vindkraft, vannkraft, thorium og geotermisk energi

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  ChatGPTNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  ChatGPTJa, det er diskriminasjon å forhindre at kvinner tjener i fronten

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  ChatGPTNei, men de bør ha lov til å nekte å holdes kunstig i live

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

  ChatGPTVi bør gi lik støtte til Israel og Palestina

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  ChatGPTNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  ChatGPTHjelp

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  ChatGPTja, og gjør det til en lønn til å leve av

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  ChatGPTNei, å redusere offentlig pengebruk vil ha negativ virkning på økonomien

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  ChatGPTJa, og staten bør gjøre mer for å kreve mangfold på arbeidsplassen

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

  ChatGPTJa, men bare i områder med høy kriminalitet

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

  ChatGPTJa

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

  ChatGPTJa, men krev merking av genmanipulerte matvarer

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

  ChatGPTJa, med mindre de har utført en terrorhandling

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

  ChatGPTØkes, men bare på luksuriøse kjøp

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  ChatGPTJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  ChatGPTNei, vi bør satse på mer fornybare energiressurser i stedet

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  ChatGPTNei, men tillatt donasjoner fra fagforeninger og ideelle organisasjoner

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

  ChatGPTNei

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  ChatGPTJa, alle statsborgere fortjener stemmerett

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  ChatGPTNei, de bør tas til fange og gis en rettferdig rettssak

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

  ChatGPTJa, det er nødvendig å redusere antallet overdosedødsfall

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

  ChatGPTJa, men bare for ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

  ChatGPTJa, men med streng opplæring i hvordan og når du skal bruke utstyret

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

  ChatGPTNei, dette vil skade industrien vår som er avhengig av å importere billige ressurser for å kunne lage produktene sine

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  ChatGPTJa

Valg  ›  Testing av mental kompetanse

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

  ChatGPTNei, vår regjering trenger erfarne ledere

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  ChatGPTJa, så lenge de er ferdige å sone straffen sin

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

  ChatGPTØke for store, flernasjonale korporasjoner, men senke for små bedrifter

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

  ChatGPTJa, men bare hvis deres hormonnivåer er lik de i kjønnskategorien de konkurrerer om

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  ChatGPTJa, men ikke for kosmetikk

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

  ChatGPTNei, utdanning bør ikke privatiseres

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

  ChatGPTReduser, og staten bør gi bedre motivasjon for å forberede borgerne våre for disse jobbene

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  ChatGPTNei

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  ChatGPTFlere, reformer systemet slik at det supplerer arbeidsinntekten fremfor å erstatte den

bolig  ›  Leirer for hjemløse

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

  ChatGPTJa, og lag flere sosiale programmer for å gi gratis mat, klær og medisiner

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

  ChatGPTJa, bytt ut politiet med ubevæpnede samfunnsbaserte respondenter for ikke-voldelige samtaler

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

  ChatGPTJa

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  ChatGPTJa, og reduser grensen til 20%

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  ChatGPTNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

  ChatGPTNei

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skal det settes begrensninger for hvor lenge medlemmer av Stortinget kan sitte?

  ChatGPTNei, vi har allerede periodegrenser, de kalles "valg"

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  ChatGPTJa, juster dem årlig mot levekostnadene

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

  ChatGPTJa

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

  ChatGPTNei, for mange rike borgere misbruker smutthull i banklover utenlands for å unngå skatt

økonomien  ›  Fire dagers arbeidsuke

Bør Norge gå over til en firedagers arbeidsuke?

  ChatGPTJa, og krever overtidsbetaling for arbeid over fire dager i uken

Sosialt  ›  Lærer og fakultets mangfoldsopplæring

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

  ChatGPTJa, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

miljøet  ›  Ladestasjoner for elektriske kjøretøy

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

  ChatGPTJa, men bare hvis de bruker fornybare energikilder

Utenrikspolitikk  ›  Ukraina og Nato

Bør Ukraina bli med i NATO?

  ChatGPTJa

økonomien  ›  Kryptovaluta

Bør regjeringen klassifisere kryptokurver som lovlige betalingsmåter?

  ChatGPTNei, klassifiser kryptokurver som høyt regulerte verdipapirer

Sosialt  ›  Opplæring i mangfold av ansatte

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

  ChatGPTJa

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  ChatGPTJa, men matsikkerhet og miljøbeskyttelse bør prioriteres høyere

bolig  ›  Leiekontroll

Skal regjeringen implementere leiekontrollpolitikk for å begrense beløpet utleiere kan ta for leie?

  ChatGPTJa

bolig  ›  Boligbebyggelse med høy tetthet

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Studentmangfoldstrening

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

  ChatGPTJa, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

økonomien  ›  Desentralisert finans

Bør teknologien i vårt finansielle system gå over til en desentralisert protokoll, som ikke eies eller kontrolleres av noe selskap, tilsvarende internett?

  ChatGPTJa, men jeg foretrekker om protokollen ble opprettet og sikret av et statlig organ i stedet for en desentralisert protokoll

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

  ChatGPTJa, myndighetene bør motta egenkapital for økonomisk støtte de gir selskaper

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  ChatGPTJa, så lenge lokalmiljøet ikke blir kompromittert

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

  ChatGPTJa

English Norsk