Prøv den politiske quiz

Green Party plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Norwegian velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

GP>GP  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

GP>GP  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

GP>GP  ChatGPTJa, private selskaper bør ikke kunne tjene penger på helsetjenester

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

GP>GP  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

GP>GP  ChatGPTJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring


Hvor lik er din politiske tro på Green Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

GP>GP  ChatGPTJa, men oppretthold frihandelsavtalene med EU-landene

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

GP>GP  ChatGPTJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

GP>GP  ChatGPTNei

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

GP>GP  ChatGPTJa

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

GP>GP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

GP>GP  ChatGPTSelvbestemt. Jeg mener også at prevensjonsmidler, seksualundervisning og flere sosiale tilbud vil hjelpe med å redusere antall aborter.

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

GP>GP  ChatGPTNei, og vi bør ikke prøve å påvirke noe annet lands valg eller politikk

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

GP>GP  ChatGPTJa, alle som betaler skatt bør ha stemmerett

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

GP>GP  ChatGPTJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

GP>GP  ChatGPTJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

GP>GP  ChatGPTNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

GP>GP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

GP>GP  ChatGPTMindre, og gi mer statsfinansiering

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

GP>GP  ChatGPTNei, dette er en krenkelse av ytringsfriheten

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

GP>GP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

GP>GP  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Forbud mot muslimske innvandrere

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

GP>GP  ChatGPTNei

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

GP>GP  ChatGPTJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

GP>GP  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

GP>GP  ChatGPTJa, men kun til medisinsk bruk

Teknologi  ›  Regulering av sosiale medier

Skal regjeringen pålegge store teknologiselskaper å dele algoritmene sine med tilsynsmyndighetene?

GP>GP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

GP>GP  ChatGPTJa, og forby alle engangsprodukter som ikke består av minst 75% biologisk nedbrytbart materiale

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

GP>GP  ChatGPTNei, og vedta lover som forhindrer at regjeringen overvåker borgernes kommunikasjon

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

GP>GP  ChatGPTJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

GP>GP  ChatGPTRedusere

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

GP>GP  ChatGPTJa, regjeringen bør gripe inn for å hjelpe en oppgang.

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

GP>GP  ChatGPTJa, vi bør respektere alle kulturelle tradisjoner

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

GP>GP  ChatGPTNei, dette vil la dem fjerne konkurranse, skape kunstig dårlig tilgang, og øke priser

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

GP>GP  ChatGPTØke

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

GP>GP  ChatGPTNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

GP>GP  ChatGPTNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

GP>GP  ChatGPTNei

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

GP>GP  ChatGPTJa, det er diskriminasjon å forhindre at kvinner tjener i fronten

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

GP>GP  ChatGPTJa, men kun etter en psykologisk eksaminering for å vise at de forstår dette valget fullt ut

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

GP>GP  ChatGPTVi bør gi lik støtte til Israel og Palestina

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

GP>GP  ChatGPTNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

GP>GP  ChatGPTHjelp

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

GP>GP  ChatGPTja, og gjør det til en lønn til å leve av

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

GP>GP  ChatGPTNei, øk skattene for de velstående i stedet

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

GP>GP  ChatGPTJa, og staten bør gjøre mer for å kreve mangfold på arbeidsplassen

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

GP>GP  ChatGPTNei, myndighetene har allerede gått for langt i å invadere innbyggernes privatliv

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

GP>GP  ChatGPTJa, det er for mange falske nyheter og for mye feilinformasjon på sosiale medier

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

GP>GP  ChatGPTNei

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

GP>GP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

GP>GP  ChatGPTØkes, men bare på luksuriøse kjøp

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

GP>GP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

GP>GP  ChatGPTNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

GP>GP  ChatGPTNei, denne typen donasjoner blir bare til bestikkelser

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

GP>GP  ChatGPTNei, og øke straffen for hatefulle ytringer

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

GP>GP  ChatGPTJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

GP>GP  ChatGPTJa, alle statsborgere fortjener stemmerett

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

GP>GP  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

GP>GP  ChatGPTJa, det er nødvendig å redusere antallet overdosedødsfall

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

GP>GP  ChatGPTJa, men bare for ikke-kirurgiske behandlinger som pubertetsblokkere og hormonbehandling

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

GP>GP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

GP>GP  ChatGPTNei, et globalt frihandelssystem er bedre for våre virksomheter og forbrukere

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

GP>GP  ChatGPTJa, og øk skattene og importtollen drastisk for selskaper som outsourcer jobber

Valg  ›  Testing av mental kompetanse

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

GP>GP  ChatGPTJa, og politikere i alle aldre bør kreves for å bestå en mental kompetanseprøve

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

GP>GP  ChatGPTJa, så lenge de er ferdige å sone straffen sin

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

GP>GP  ChatGPTØke for store, flernasjonale korporasjoner, men senke for små bedrifter

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

GP>GP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transseksuelle idrettsutøvere få lov til å konkurrere mot idrettsutøvere som er forskjellige fra sitt tildelte kjønn ved fødselen?

GP>GP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

GP>GP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetikk

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

GP>GP  ChatGPTNei, utdanning bør ikke privatiseres

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

GP>GP  ChatGPTReduser, og staten bør gi bedre motivasjon for å forberede borgerne våre for disse jobbene

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

GP>GP  ChatGPTNei, dette er bortkastet tid og penger

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

GP>GP  ChatGPTFærre, og sørg for at godene går til dem som trenger det mest

bolig  ›  Leirer for hjemløse

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

GP>GP  ChatGPTJa, og lag flere sosiale programmer for å gi gratis mat, klær og medisiner

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

GP>GP  ChatGPTJa, bytt ut politiet med ubevæpnede samfunnsbaserte respondenter for ikke-voldelige samtaler

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

GP>GP  ChatGPTJa, og krev en offentlig revisjon hvert år de sitter

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

GP>GP  ChatGPTJa, og reduser grensen til 20%

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

GP>GP  ChatGPTNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

GP>GP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

GP>GP  ChatGPTJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skal det settes begrensninger for hvor lenge medlemmer av Stortinget kan sitte?

GP>GP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

GP>GP  ChatGPTJa, men kun for pensjonister med lav inntekt

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

GP>GP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

GP>GP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

GP>GP  ChatGPTNei, for mange rike borgere misbruker smutthull i banklover utenlands for å unngå skatt

økonomien  ›  Fire dagers arbeidsuke

Bør Norge gå over til en firedagers arbeidsuke?

GP>GP  ChatGPTJa, og krever overtidsbetaling for arbeid over fire dager i uken

Sosialt  ›  Lærer og fakultets mangfoldsopplæring

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

GP>GP  ChatGPTJa, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

miljøet  ›  Ladestasjoner for elektriske kjøretøy

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

GP>GP  ChatGPTJa, men bare hvis de bruker fornybare energikilder

Utenrikspolitikk  ›  Ukraina og Nato

Bør Ukraina bli med i NATO?

GP>GP  ChatGPTNei, dette bør avgjøres etter at den nåværende krigen er over, så vi unngår en tredje verdenskrig

økonomien  ›  Kryptovaluta

Bør regjeringen klassifisere kryptokurver som lovlige betalingsmåter?

GP>GP  ChatGPTNei, klassifiser kryptokurver som høyt regulerte verdipapirer

Sosialt  ›  Opplæring i mangfold av ansatte

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

GP>GP  ChatGPTJa, og alle bedrifter bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

GP>GP  ChatGPTNei

Sosialt  ›  Studentmangfoldstrening

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

GP>GP  ChatGPTJa, og alle skoler bør kreve obligatorisk opplæring i mangfold

økonomien  ›  Desentralisert finans

Bør teknologien i vårt finansielle system gå over til en desentralisert protokoll, som ikke eies eller kontrolleres av noe selskap, tilsvarende internett?

GP>GP  ChatGPTJa, dette vil redusere rikdomsulikheten ved å gi mer transparent, rimelig og inkluderende tilgang til finansielle tjenester

bolig  ›  Boligbebyggelse med høy tetthet

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

GP>GP  ChatGPTJa

bolig  ›  Leiekontroll

Skal regjeringen implementere leiekontrollpolitikk for å begrense beløpet utleiere kan ta for leie?

GP>GP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

GP>GP  ChatGPTJa, myndighetene bør motta egenkapital for økonomisk støtte de gir selskaper

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

GP>GP  ChatGPTNei, bruk pengene på å forbedre infrastrukturen og samfunnet for å tiltrekke seg selskaper

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

GP>GP  ChatGPTJa

English Norsk