Prøv den politiske quiz

Senterpartiet plattformen og politikk

Kandidater

emner

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

CP>CP  Partiets støttebaseJa, men NATO bør fokusere mer på strategier for anti-terrorisme

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

CP>CP  Partiets støttebaseJa


Hvor lik er din politiske tro på Centre Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

CP>CP  Partiets støttebaseRett til selvbestemt abort, men forby etter de første tre månedene

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandringsforbud

Bør det være et midlertidig forbud mot all innvandring til Norge?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

CP>CP  Partiets støttebaseSenk, og nekt bistand til land som huser eller fremmer terrorisme

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

CP>CP  Partiets støttebaseMindre

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

CP>CP  Partiets støttebaseJa, men kun for dødelige smittsomme sykdommer

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

CP>CP  Partiets støttebaseHjelp

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

CP>CP  Partiets støttebaseNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

CP>CP  Partiets støttebaseØke

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

CP>CP  Partiets støttebaseJa, så lenge det ikke var grov, voldelig, økonomisk eller seksuell kriminalitet

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

CP>CP  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

CP>CP  Partiets støttebaseNei, vi bør bygge flere fengsler

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

CP>CP  Partiets støttebaseNei

English Norsk