33%
Mer
53%
Mindre
32%
Mer
50%
Mindre
0%
Mer, og gjør slutt på statsstøtte
2%
Mindre, og gi mer statsfinansiering
0%
Mer, og privatiser hele helseindustrien.
1%
Mindre, og det bør ikke være noen privatisering av helseindustrien.

Historiske Resultater

Se hvordan støtten til hvert standpunkt om «Privatisering av helsevesenet” har endret seg over tid for 23.7k Norge velgere.

Lasting av data...

Laster inn diagram... 

Historisk Betydning

Se hvordan betydningen av «Privatisering av helsevesenet” har endret seg over tid for 23.7k Norge velgere.

Lasting av data...

Laster inn diagram... 

Andre Populære Svar

Unike svar fra Norge brukere hvis synspunkter strekker seg utover de angitte valgene.

 @9D62NKPbesvart…9mos9MO

Mer, men private helse klinikker bør få mer støtte så de kan oppgradere og få mer nymoderne og mer nøyaktige måle apparater/tester, uten at det blir dyrere for pasientene

 @93KPL3Bbesvart…2 år2Y

Privatisering av sykehus bør være lov men det må ikke gå på bekostning av det offentlige tilbudene.

 @8THW5DPfra Sogn og Fjordane besvart…3 år3Y

Så lenge de gir ett fullgodt tilbud og at de ikke har lov å ta ut eget overskudd til segselv som eiere. Heller at det skal overføres til at tilbudet og behandlingen blir ytligere bedre

 @8TGXNFHbesvart…3 år3Y

Behold nivået det er på nå, men staten må sikre seg på at det er gode alternativer.

Andre Populære Spørsmål

Utforsk andre emner som er viktige for Norge velgere.

English Norsk