Prøv den politiske quiz

Kristelig Folkeparti plattformen og politikk

Disse problemene nedenfor er sortert i synkende rekkefølge basert på hvor viktig gjennomsnittet er Norwegian velgeren rangerte dem på spørrekonkurransen.

emner

Innenrikspolitikk  ›  Bevæpnede lærere

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen?

CDP>CDP  ChatGPTNei, dette vil øke faren for uheldige skyteepisoder

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

CDP>CDP  ChatGPTJa, så lenge det er trygt for dem å vende tilbake til hjemlandet sitt

Helsevesen  ›  Offentlig helsetjeneste

Støtter du et offentlig helsesystem?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men la folk bruke privat forsikring

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Bør Norge bli værende i NATO?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men regjeringen bør tilby gratis språkopplæring


Hvor lik er din politiske tro på Christian Democratic Party’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Bør Norge bli værende utenfor Europaunionen?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Mental Helse

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse?

CDP>CDP  ChatGPTJa, vårt system for mental helse trenger flere midler for å kunne øke kvaliteten på helsetjenestene

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

CDP>CDP  ChatGPTNei, ekteskap bør være definert som mellom mann og kvinne

Utdannelse  ›  Studieavgift for universiteter

Bør offentlige universiteter være gratis?

CDP>CDP  ChatGPTNei, men skoleavgifter bør reduseres basert på familieinntekt

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

CDP>CDP  ChatGPTRett til liv, men tillat i tilfeller der det er på grunn av voldtekt, incest eller det er fare for livet til mor eller barn

Utenrikspolitikk  ›  Valg i andre land

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land?

CDP>CDP  ChatGPTNei

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men kun etter å ha bodd i landet i 10 år

økonomien  ›  Skatter

Bør Norge øke skattenivået for de rike?

CDP>CDP  ChatGPTNei, men senk skattenivået for de fattige

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

CDP>CDP  ChatGPTJa, de er viktige for å beskytte andre barn som er for unge til å vaksinere

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

CDP>CDP  ChatGPTNei

Valg  ›  Minstealder for valgdeltakelse

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

CDP>CDP  ChatGPTNei

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

CDP>CDP  ChatGPTJeg er fornøyd med det nåværende systemet

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

CDP>CDP  ChatGPTNei, men øk tilskuddene til avhengighetsforebyggelse og rehabilitering

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

CDP>CDP  ChatGPTNei, og jeg mener at en familiestruktur med en mor og en far er det beste for barnet

Innvandring  ›  Forbud mot muslimske innvandrere

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

CDP>CDP  ChatGPTNei, å forby immigranter basert på deres religion er grunnlovsstridig

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men bare dersom pengebruken går til miljøvennlige løsninger

økonomien  ›  Arveavgift

Bør Norge avskaffe arveavgiften?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

CDP>CDP  ChatGPTNei

Teknologi  ›  Regulering av sosiale medier

Skal regjeringen pålegge store teknologiselskaper å dele algoritmene sine med tilsynsmyndighetene?

CDP>CDP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

CDP>CDP  ChatGPTNei, men øk skatteinsentivene for selskaper som lager biologisk nedbrytbare produkter

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men kun ved rettslig kjennelse

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

CDP>CDP  ChatGPTJa, og gi mer motivasjon til alternativ energiproduksjon

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

CDP>CDP  ChatGPTØke

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men i form av assistanse til sektorene som ble hardest påvirket av resesjonen.

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men deres identitet må bli bekreftet privat av kvinnelig personell.

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

CDP>CDP  ChatGPTNei, dette vil la dem fjerne konkurranse, skape kunstig dårlig tilgang, og øke priser

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

CDP>CDP  ChatGPTØke

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

CDP>CDP  ChatGPTNei, vi bør investere i renere alternativer som vindkraft, vannkraft, thorium og geotermisk energi

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

CDP>CDP  ChatGPTNei, jeg tror ikke på dødsstraff

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

CDP>CDP  ChatGPTNei, private fanger vil ofre kvalitet på omsorg og rehabilitering for profitt

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

CDP>CDP  ChatGPTJa, så lenge de består de samme fysiske prøvene som menn

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

CDP>CDP  ChatGPTNei

Utenrikspolitikk  ›  Israel

Bør Norge fortsette å støtte Israel?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men respekter Israels suverenitet og ikke dikter hvordan de skal interagere med sine naboer

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

CDP>CDP  ChatGPTNei, tjeneste bør være et valg i stedet for en plikt.

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

CDP>CDP  ChatGPTHjelp

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

CDP>CDP  ChatGPTJa, og juster den hvert år i overensstemmelse med inflasjonen

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

CDP>CDP  ChatGPTNei, fokuser på å få slutt på skatteunndragelse i stedet

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

CDP>CDP  ChatGPTJa, og staten bør gjøre mer for å kreve mangfold på arbeidsplassen

Innenrikspolitikk  ›  Videoovervåkning

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men bare i områder med høy kriminalitet

Innenrikspolitikk  ›  Regulering av sosiale medier

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon?

CDP>CDP  ChatGPTJa, det er for mange falske nyheter og for mye feilinformasjon på sosiale medier

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men krev merking av genmanipulerte matvarer

Innvandring  ›  Dobbelt statsborgerskap

Bør innvandrere til Norge ha lov til å inneha dobbel statsborgerskapstatus?

CDP>CDP  ChatGPTJa, med mindre de har utført en terrorhandling

økonomien  ›  Merverdiavgift

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

CDP>CDP  ChatGPTReduseres, men bare på mat og medisin

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men bare dersom informasjonen ble lovlig anskaffet

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

CDP>CDP  ChatGPTNei, vi bør satse på mer fornybare energiressurser i stedet

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men begrens beløpet de kan donere

Sosialt  ›  Hat tale

Bør hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfrihetslover?

CDP>CDP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Universell borgerlønn

Støtter du en universell borgerlønnsordning?

CDP>CDP  ChatGPTNei, dette vil oppmuntre folk til ikke å arbeide, og vil skade økonomisk vekst

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men kun etter fullført straff og prøveløslatelse

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

CDP>CDP  ChatGPTNei, ta dem til fange, forhør dem og sett dem i fengsel i stedet

Helsevesen  ›  Trygg havn

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell?

CDP>CDP  ChatGPTNei, dette vil oppmuntre til bruk av narkotika og redusere finansieringen av rehabiliteringssentre

Sosialt  ›  Kjønnsovergang

Bør personer under 18 år kunne motta kjønnsovergangsbehandlinger?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men med foreldretillatelse

Kriminalitet  ›  Demilitariser politiet

Bør politiavdelinger få lov til å bruke utstyr av militær karakter?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men med streng opplæring i hvordan og når du skal bruke utstyret

økonomien  ›  Tollsatser

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet?

CDP>CDP  ChatGPTNei, dette vil skade industrien vår som er avhengig av å importere billige ressurser for å kunne lage produktene sine

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Valg  ›  Testing av mental kompetanse

Burde politikere over 75 år ha krevd å bestå en mental kompetanseprøve?

CDP>CDP  ChatGPTNei, vår regjering trenger erfarne ledere

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

CDP>CDP  ChatGPTNei, og nekt politikere som er under etterforskning for en forbrytelse

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter?

CDP>CDP  ChatGPTØke for store, flernasjonale korporasjoner, men senke for små bedrifter

Helsevesen  ›  Verdens helseorganisasjon

Bør regjeringen finansiere Verdens helseorganisasjon?

CDP>CDP  ChatGPTJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men ikke for kosmetikk

Utdannelse  ›  Friskoler

Støtter du friskoler?

CDP>CDP  ChatGPTNei, vi bør heller fokusere på å forbedre våre offentlige skoler og øke lærerlønningene

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere?

CDP>CDP  ChatGPTReduser, og staten bør gi bedre motivasjon for å forberede borgerne våre for disse jobbene

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

CDP>CDP  ChatGPTFlere, men øk godene for eldre og funksjonshemmede

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

CDP>CDP  ChatGPTNei, dette er bortkastet tid og penger

Kriminalitet  ›  Utbetaler politiet

Bør midler til lokale politiavdelinger omdirigeres til sosiale og samfunnsbaserte programmer?

CDP>CDP  ChatGPTNei, øk finansiering og opplæring for politiavdelinger i miljøer med høyere kriminalitetsrate

bolig  ›  Leirer for hjemløse

Bør hjemløse personer, som har nektet tilgjengelig husly eller bolig, få lov til å sove eller slå leir på offentlig eiendom?

CDP>CDP  ChatGPTJa, og lag flere sosiale programmer for å gi gratis mat, klær og medisiner

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

CDP>CDP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

CDP>CDP  ChatGPTNei, enhver arbeider bør belønnes basert på hvor vellykket de er

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

CDP>CDP  ChatGPTNei, men vi bør øke midlene for å tilby utdannelse og kompetanseøkning til fengselsinnsatte

Innenrikspolitikk  ›  Politisk reklame på sosiale medier

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame?

CDP>CDP  ChatGPTNei

økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google?

CDP>CDP  ChatGPTNei

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skal det settes begrensninger for hvor lenge medlemmer av Stortinget kan sitte?

CDP>CDP  ChatGPTNei, offentlige tjenestepersoner får verdifull erfaring og blir mer effektive representanter over tid

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

CDP>CDP  ChatGPTJa, juster dem årlig mot levekostnadene

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

CDP>CDP  ChatGPTJa

Helsevesen  ›  COVID Employment Health Pass

Bør regjeringen kreve at ansatte i store bedrifter vaksineres mot COVID?

CDP>CDP  ChatGPTNei, jeg tror bedrifter bør kreve vaksinasjon, men ikke etter myndigheters mandat

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer?

CDP>CDP  ChatGPTJa, så lenge inntekt fra utlandet blir oppgitt

Sosialt  ›  Lærer og fakultets mangfoldsopplæring

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for lærere og fakulteter?

CDP>CDP  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

miljøet  ›  Ladestasjoner for elektriske kjøretøy

Bør regjeringen bygge et nettverk av ladestasjoner for elbiler?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men bare hvis de bruker fornybare energikilder

Utenrikspolitikk  ›  Ukraina og Nato

Bør Ukraina bli med i NATO?

CDP>CDP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Kryptovaluta

Bør regjeringen klassifisere kryptokurver som lovlige betalingsmåter?

CDP>CDP  ChatGPTNei, klassifiser kryptokurver som høyt regulerte verdipapirer

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men matsikkerhet og miljøbeskyttelse bør prioriteres høyere

Sosialt  ›  Opplæring i mangfold av ansatte

Bør bedrifter få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for ansatte?

CDP>CDP  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

Sosialt  ›  Studentmangfoldstrening

Bør skoler få lov til å kreve obligatorisk mangfoldsopplæring for elever?

CDP>CDP  ChatGPTNei, mangfoldstrening bør oppmuntres, men ikke påkrevd

økonomien  ›  Desentralisert finans

Bør teknologien i vårt finansielle system gå over til en desentralisert protokoll, som ikke eies eller kontrolleres av noe selskap, tilsvarende internett?

CDP>CDP  ChatGPTJa, men jeg foretrekker om protokollen ble opprettet og sikret av et statlig organ i stedet for en desentralisert protokoll

bolig  ›  Boligbebyggelse med høy tetthet

Bør regjeringen stimulere til bygging av boligbygg med høy tetthet?

CDP>CDP  ChatGPTJa

bolig  ›  Leiekontroll

Skal regjeringen implementere leiekontrollpolitikk for å begrense beløpet utleiere kan ta for leie?

CDP>CDP  ChatGPTJa

økonomien  ›  Statlig eierskap

Bør regjeringen skaffe egenkapitalandel i selskaper den utbetaler under en lavkonjunktur?

CDP>CDP  ChatGPTNei, regjeringen skal aldri eie aksjer i private selskaper

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

CDP>CDP  ChatGPTNei, bruk pengene på å forbedre infrastrukturen og samfunnet for å tiltrekke seg selskaper

økonomien  ›  Økonomisk hjelp til Hellas

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas?

CDP>CDP  ChatGPTJa

English Norsk