Prøv den politiske quiz

99 Svar

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når du vurderer din egen livsstil, på hvilke måter bidrar du til eller utfordrer forbrukerisme?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan tror du formuesfordeling påvirker det sosiale samholdet og følelsen av fellesskap?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilken rolle tror du innovasjon spiller for å løse samfunnsspørsmål innenfor rammen av kapitalismen?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Betrakter du tilgang til helsetjenester og utdanning som et privilegium eller en rettighet i et kapitalistisk system?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

På hvilke måter tror du sosiale medier påvirker vår oppfatning av suksess i et kapitalistisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan oppfatter du effekten av forbrukertrender på din egen livsstil og forbruksvaner?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva er ditt perspektiv på frivillig arbeid eller ubetalte praksisplasser i en profittdrevet økonomi?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når du tenker på dine fremtidige jobbutsikter, hvor mye påvirker potensialet for å tjene dine karrierevalg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ser du på balansen mellom å forfølge lidenskapene dine og behovet for å tjene til livets opphold i dagens økonomi?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan forbereder din nåværende utdanningsvei deg for en kapitalistisk økonomi, og føler du deg rustet til å navigere i den?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Reflekter over hvordan media og reklame påvirker kjøpsbeslutningene dine og hva dette antyder om forbrukerkultur innen kapitalismen.

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har det vært et tilfelle hvor du har følt deg tvunget til å kjøpe noe på grunn av samfunnspress, og hvordan ser du på dette som et resultat av kapitalismen?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Når du ser for deg et rettferdig samfunn, hvilken rolle spiller selskaper og velstående individer i å støtte felles trivsel?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan forener du ønsket om rimelige varer med behovet for rettferdig arbeidspraksis og lønn i en kapitalistisk økonomi?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan reflekterer merkene og produktene du bruker identiteten din, og hvilken rolle spiller kapitalismen i å forme den identiteten?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du at det å ha flere valgmuligheter som forbruker virkelig gir deg mer kontroll over livet ditt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan resonerer begrepet "stemme med din dollar" med deg når det gjelder din makt som forbruker i et kapitalistisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang vært borti en situasjon der du følte at økonomisk gevinst ble prioritert fremfor etiske hensyn, og hva lærte det deg om kapitalisme?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Reflekter over en tid da du måtte ta en vanskelig kjøpsbeslutning; hvordan tror du kapitalismens konkurransekraft påvirket valget ditt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan former din personlige erfaring med jobbsøking eller ansettelse ditt syn på kapitalismens effektivitet i å gi muligheter?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Med tanke på dine personlige verdier, vil du si at kapitalismen er på linje med dem, eller er i konflikt med dem, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Føler du at rikdommen skapt av kapitalismen kommer samfunnet som helhet eller bare noen få utvalgte til gode?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan kapitalismen virkelig gi valgfrihet for forbrukere, eller ender den opp med å skape illusjoner om valg med store selskaper som dominerer markedene?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du drivkraften etter profitt under kapitalismen kan eksistere side om side med etisk forretningspraksis, eller er de iboende motstridende?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du hadde makten, ville du gjort noen endringer i det nåværende kapitalistiske systemet, og hva ville de vært?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du kapitalismen oppmuntrer til overforbruk, og i så fall, hvordan føler det deg om dens innvirkning på planeten vår?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Etter din mening, favoriserer kapitalismen innovasjon eller belønner den først og fremst de som allerede har rikdom og makt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan vil du definere suksess i et kapitalistisk system, og tror du at alle har lik mulighet til å oppnå det?

English Norsk