Prøv den politiske quiz

129 Svar

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville du redesignet valgsystemet for å bedre gjenspeile mangfoldet i dagens samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva om stemmegivning også inkluderte krav til samfunnstjeneste; vil dette styrke eller svekke demokratiet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis du umiddelbart kunne endre én ting ved regjeringens prioriteringer, hva ville det vært og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan tror du historiske personer som kjempet for demokrati ville se på vårt moderne demokratiske samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis favorittplattformen din for sosiale medier begynte å påvirke valgresultatene, hva ville du vært?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvorfor tror du det er viktig, eller ikke, for enkeltpersoner å debattere og diskutere politikk åpent?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis du kunne dele en personlig opplevelse med en beslutningstaker, hva ville det vært og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva om skolens retningslinjer ble bestemt ved elevavstemning – ville dette være en god idé og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan økende åpenhet i regjeringens beslutningsprosesser påvirke din tillit til demokratiet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilke følelser føler du når du hører om velgerundertrykkelse, og hvilke handlinger ville du gjort?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan føler du deg når folk rundt deg ikke stemmer, og påvirker det ønsket om å stemme?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Vil du ha medbestemmelse i valg av lærere og skoleadministratorer gjennom en avstemning, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

I et demokrati, bør behovene til de mange alltid veie opp for de få, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva ville du gjort annerledes hvis du for en dag hadde en posisjon med betydelig politisk makt?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan får det deg til å føle deg når du er vitne til lidenskapelige politiske debatter, og hva sier det om helsen til et demokrati?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Tror du direkte demokrativerktøy som folkeavstemninger er nyttige eller skadelige for beslutningsprosessen?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis du oppdaget en lov som du følte var urettferdig, hvilke demokratiske handlinger ville du tatt for å utfordre den?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan tror du obligatorisk samfunnsopplæring i skolen vil forme demokratiets fremtid?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva vil være den mest effektive måten å øke valgdeltakelsen blant unge?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva er den viktigste egenskapen du ser etter hos en kandidat når du stemmer, og hvordan gjenspeiler det verdiene dine?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan individer uten politisk makt utgjøre en forskjell i et demokratisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville du følt om stemmerettsalderen ble senket, slik at tenåringer kunne delta i valg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis du kunne opprette et nytt politisk parti, hva ville vært dets viktigste verdi eller politikk, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilken rolle mener du at følelser bør spille i demokratisk beslutningstaking?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvor stor innflytelse mener du at dine daglige valg bør ha på myndighetenes beslutninger i et demokratisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Har du noen gang hatt en samtale om politikk ombestemt deg, og hvordan påvirket det ditt syn på demokrati?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville du handlet hvis du hadde ansvaret for å skrive en ny grunnlov for landet ditt i dag?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan skal et demokratisk samfunn forholde seg til grupper som aktivt arbeider mot dets prinsipper?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis en politikk du er sterkt uenig i ble demokratisk vedtatt, hvordan ville du reagere eller handle?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan vi bruke teknologi for å forbedre måten demokratiet fungerer i samfunnet vårt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva ser du på som den største utfordringen for likeverdig representasjon i et demokrati?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang ombestemt deg i en viktig sak etter en diskusjon, og hvordan påvirket det ditt syn på demokrati?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du å ha et bredt utvalg av nyhetskilder hjelper eller skader vår forståelse av demokratiske spørsmål?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke endringer vil du gjøre i dagens utdanningssystem for å forberede elevene bedre på deltakelse i et demokrati?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan forener du spenningen mellom å beskytte individuell frihet og å sikre felles sikkerhet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang følt at stemmen din ikke betydde noe; hva vil oppmuntre deg til å føle deg annerledes?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du kunne stille ett spørsmål til en politisk leder og få et ærlig svar, hva ville det vært?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan påvirker din personlige tro på likestilling ditt syn på politikk som prioriterer majoritetsstyre fremfor minoritetsrettigheter?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis ytringsfrihet er avgjørende i et demokrati, hvor skal vi da trekke grensen når det kommer til hatytringer og feilinformasjon?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Vil du støtte et system der beslutninger tas ved tilfeldig utvalg av innbyggere i stedet for å stemme, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville samfunnet blitt påvirket hvis bare de som bidro til diskusjoner og samfunnsaktiviteter fikk stemme?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

I et demokrati, er det rettferdig for uinformerte eller uinteresserte å ha samme stemmerett som de informerte og engasjerte?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ser du for deg den ideelle balansen mellom individuelle rettigheter og det felles beste i et demokratisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du et demokratisk samfunn fortsatt kan være rettferdig og likeverdig hvis rikdommen og ressursene er ujevnt fordelt mellom innbyggerne?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis demokrati er «folkestyre», hva mener du bør gjøres med de som velger å ikke delta i den politiske prosessen?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan vil du personlig definere frihet innenfor konteksten av et demokrati, og hvorfor mener du at definisjonen din er viktig?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du hadde makten til å endre ett aspekt av det nåværende demokratiske systemet, hva ville det vært og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan et demokrati virkelig fungere hvis det er betydelig ulikhet blant innbyggerne?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Bør stemmegivning være obligatorisk for å sikre alles stemme blir hørt i et demokrati, eller bør det forbli et valg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan tror du samfunnet ville endret seg hvis alle direkte kunne stemme over store avgjørelser i stedet for å velge representanter?

English Norsk