Prøv den politiske quiz

179 Svar

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis personvernet ditt på nettet var helt opp til deg, uten reguleringer, hvordan ville du beskyttet informasjonen og identiteten din?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan tror du personlige relasjoner kan utvikle seg i et samfunn som fokuserer på samarbeid fremfor konkurranse?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis det ikke var noen ytre motivasjoner som penger eller karakterer, hva ville få deg til å lykkes?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilke egenskaper mener du er nødvendige for at noen skal trives i et samarbeidende, ikke-hierarkisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan tror du folks tilnærming til helsetjenester ville endret seg hvis den var helt og holdent lokalisert?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Har du opplevd et vellykket prosjekt eller arrangement som ble organisert uten et sentralt koordinerende organ; hva fikk det til å virke?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Reflekter over din favorittlagsaktivitet; hvordan kunne opplevelsen endres hvis det ikke var noen utpekte ledere?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Tenk deg en verden hvor arbeid ikke er bundet til lønn; hvordan ville du bestemme hvilken jobb du skal gjøre?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Kan du beskrive en situasjon der gruppepress påvirket deg positivt, og hvordan kan det fungere for å opprettholde sosial orden?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan tror du begrepet "eierskap" ville endret seg hvis samfunnet ikke håndhevet eiendomsretten?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville du forholde deg til å lære en ny ferdighet hvis det ikke var noen formelle klasser eller lærere tilgjengelig?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Har du noen gang effektivt samarbeidet med fremmede om et prosjekt; hva lærte du om ledelse og organisasjon fra den erfaringen?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Tror du selvledelse kan fungere på alle samfunnsområder, som helse og sikkerhet, og hva kan være utfordringene?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan vil du designe en sportsliga eller et spill som er selvregulert av spillerne, med fokus på rettferdighet og moro i stedet for å vinne?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilke mekanismer kan vi sette på plass for å sikre at alle føler seg hørt og representert i gruppebeslutninger uten en leder?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan din ansvarsfølelse endres hvis det ikke var myndighet til å håndheve konsekvenser for miljøomsorgen?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis det ikke var noen moderering på sosiale medier, hvilke retningslinjer ville du vedtatt for å sikre respektfull og produktiv nettdiskusjon?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Har du noen gang følt deg begrenset av samfunnsnormer og regler; hvordan ville eliminering av disse forbedre eller forverre ditt personlige uttrykk?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Kunne du tenke deg et samfunn der motivasjonen din utelukkende er basert på lidenskap; hvordan kan det se ut for utdanning eller jobb?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis du kunne opprette et arrangement eller prosjekt uten noen budsjettbegrensninger eller regler, hva ville det vært og hvordan ville du mobilisert andre?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilken rolle mener du empati og forståelse bør spille i et anarkistisk samfunns tilnærming til konfliktløsning?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis skolene ikke hadde rektorer eller lærere, hvordan ville du se for deg at læringsprosessen skulle struktureres av elevene?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis samfunnsroller ikke var definert av myndigheter eller institusjoner, hvordan ville du gått frem for å forstå og omfavne din rolle i samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilke aspekter av din nåværende livsstil tror du vil forbedre eller forverres i et lokalsamfunnsbasert, ikke-hierarkisk samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan dine daglige valg om forbruk endres hvis det ikke var noen statlig håndhevet regulering å stole på for produktsikkerhet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan ville du skape og opprettholde tillit i et fellesskap uten de tradisjonelle mekanismene for autoritet og straff?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Kan du dele et eksempel fra livet ditt der et fellesskaps spontane handling løste et problem og hvilke nøkkelelementer gjorde det vellykket?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilke personlige endringer ville du forventet å gjøre hvis du levde i en verden der samarbeid var normen og konkurranse var sjelden?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil du forholde deg til å løse personlige tvister i et fellesskap der mekling er frivillig og ikke-hierarkisk?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Når har du sett selvorganisering i en gruppe setting lykkes eller mislykkes, og hvilke faktorer tror du bidro til dette resultatet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil du delta i beslutninger om lokalsamfunnsprosjekter hvis det ikke fantes en regjering som delegere det ansvaret?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan ville du overbevist noen om å jobbe med et felles mål hvis det ikke var noen ekstern myndighet til å håndheve samarbeid?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kunne et budskap om enhet og samarbeid spres i en verden med mange ulike individuelle syn og interesser?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan ville du forhandlet med noen hvis du ikke kunne bruke samfunnsregler eller juridiske standarder som innflytelse?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Tenk på en ferdighet du brenner for; hvordan ville du videreutviklet det uten strukturert utdanning eller konkurranse?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Husk et øyeblikk da det å følge mengden førte til et negativt resultat; kan dette endre seg i et samfunn som legger vekt på individuell tenkning?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan personlige forhold endres hvis begrepet eierskap og eiendom ikke eksisterte?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan mennesker med ulike evner støttes i et anarkistisk samfunn uten institusjonaliserte sosiale tjenester?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan vil du foreslå at samfunnet skal forholde seg til miljøforbrytere hvis det ikke er noen sentral myndighet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis det ikke fantes noen regjering til å regulere virksomheter, hvordan ville forbrukerinteressene blitt beskyttet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Kan en verden drevet utelukkende av samarbeid og ikke konkurranse være mer eller mindre innovativ?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan vil du forestille deg dynamikken til en familie uten noe utpekt "hode"?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis vi avskaffet karakterer, hva kan være en ny måte å måle utdanningssuksess på?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan vil du bygge tillit til et samfunnsprosjekt når du vet at det ikke er noen myndighet til å håndheve reglene?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Tror du nettsamfunnene dine ville fungere bedre eller dårligere uten moderatorer, og hva ville endret seg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

I et klasserom der elevene lager alle reglene, hva ville være den første regelen du foreslår, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når har du sett et fellesskap komme sammen effektivt uten noen formell autoritet, og hva fikk det til å fungere?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du se miljøet beskyttet i en verden der alle må melde seg frivillig til å handle?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis vi organiserte en klassetur uten lærere, hvordan ville roller blitt fordelt og beslutninger tatt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Er det mulig å håndheve miljøansvar uten lover, og hvordan ville det fungere?

English Norsk