Prøv den politiske quiz

187 Svar

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kunne begrepene selvtillit og samarbeid eksistere side om side i din visjon om et ideelt utdanningssystem?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hva er de potensielle fordelene og risikoene ved et valutasystem uten sentralbankregulering?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan tror du folk ville klare bevaring av historiske steder eller naturlige underverk uten statlig innblanding?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilket personlig initiativ ville du tatt hvis du var garantert ubegrenset frihet i å velge karrierevei?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

På hvilke måter ville din tilnærming til veldedighet og filantropi endret seg hvis det ikke fantes statlige velferdsprogrammer?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville beredskapssystemer fungere i et samfunn som utelukkende er avhengig av frivillige tjenester?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilke unike løsninger på miljøutfordringer kan oppstå i et samfunn som verdsetter personlig initiativ fremfor regulering?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan en vanlig dag på skolen endre seg hvis det ikke var noen obligatoriske fag og læringen var helt interessedrevet?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan vil du sikre rettferdig tilgang til utdanning i et system drevet utelukkende av personlige valg og privat finansiering?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Se for deg et scenario der du fritt kan velge helsepersonell uten forsikringsbegrensninger; hvordan ville det se ut?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå i et samfunn som prioriterer absolutt personlig autonomi?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan følelsen av fellesskap endres hvis alle sosiale programmer var privat drevet og frivillig?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis du kunne opprette en hvilken som helst type virksomhet uten å trenge tillatelser eller følge forskrifter, hva ville det vært og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Uten noen statlige sikkerhetsstandarder, hvordan ville du vurdert sikkerheten til produktene du kjøper?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva ville være din strategi for å opprettholde offentlig orden i et nabolag uten polititilstedeværelse?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilke emner tror du ville vært mest populære i et utdanningssystem basert på kun valg, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan ville et arbeidsmarked uten arbeidslovgivning se ut, og hvordan ville det påvirke dine karriereambisjoner?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis alle rusmidler ble legalisert, hvordan tror du det ville endret samfunnet og tilnærmingen til helse og sikkerhet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil en nedgang i offentlige tjenester påvirke planene dine for fremtiden, for eksempel college- eller karrierevalg?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Uten håndhevede lover, hvordan tror du folk ville løst tvister i hverdagssituasjoner som trafikkulykker?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva er en regel på skolen din eller i lokalsamfunnet ditt som du ville eliminert for å øke personlig frihet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan ville du personlig bidratt til andres velvære i en verden uten velferdsstat?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Tror du vi kunne opprettholde et rent miljø uten reguleringer, kun basert på personlig ansvar?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan absolutt ytringsfrihet påvirke samtalene vi har på skolene våre og på nettet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis en handling fra én person ikke skader en annen, bør det da være tillatt, uansett hva det er?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilke økonomiske friheter er viktigst for deg, og hvordan vil de forme din tilnærming til sparing og investering?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville foreldreansvaret endre seg i et samfunn som vektlegger individuell frihet for alle aldre?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva vil være din strategi for å sikre miljøets velvære i et samfunn som begrenser statlig inngripen?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilke personlige endringer ville du gjort hvis det ikke var noen obligatoriske lover om gjenvinning eller bevaring?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Ville et samfunn basert på ikke-aggresjonsprinsippet appellere til deg, og hva kan være dets største utfordring?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville du se for deg å opprettholde sikkerhet og orden i et samfunn uten politistyrke?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Tror du lykke er tettere knyttet til personlig frihet eller sosialt ansvar, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilke konsekvenser kan et fullstendig privatisert veisystem ha på pendler- eller reisevanene dine?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis det ikke fantes statlig helsevesen, hvilke alternative systemer tror du kunne dukket opp?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Beskriv hvordan du vil nærme deg konfliktløsning i et samfunn som verdsetter ikke-tvang og frivillige løsninger.

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Tror du et samfunn som legger vekt på individualisme, kan lykkes med å takle kollektive utfordringer, som klimaendringer?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan valgene dine om arbeid eller karriere bli påvirket hvis det ikke fantes noen lover om minstelønn?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Se for deg et skolemiljø med full frihet; hvordan ville elevenes læringserfaringer og -resultater variere?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Beskriv hvordan du ville stole på andre i et fellesskap der det ikke er noen statlig håndhevet kontraktslovgivning.

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du foreslå at vi håndterer utdanning hvis det ikke fantes statlige skoler?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilken del av din daglige rutine ville endret seg mest hvis det ikke var noen samfunnsmessige forventninger?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan tror du et samfunn uten mandat helsevesen ville håndtere en pandemi?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Vil du foretrekke en verden hvor du kan reise hvor som helst uten pass eller visum?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan påvirker din personlige tro på frihet din tilnærming til globale spørsmål som klimaendringer?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville fjerning av trafikksignaler endre måten du pendler på, og ville du føle deg trygg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville du holdt nabolaget ditt rent hvis det ikke fantes offentlige tjenester?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville du hjelpe en venn i nød hvis det ikke fantes sosiale sikkerhetsnett?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville dine sosiale interaksjoner endret seg hvis det ikke fantes noen regler som styrte dem?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan en "skatteferie" påvirke din personlige økonomi og valg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville verden sett ut hvis alle hadde samme nivå av personlig frihet som du ønsker for deg selv?

English Norsk