Prøv den politiske quiz

172 Svar

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Ville idealet om "suksess" endret seg for deg hvis pengene ble fordelt likt, og hvordan?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

I en verden der verdien din ikke er knyttet til lønnsslippen din, hvordan ville du finne hensikten?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville du uttrykke din kreativitet hvis det ikke førte til økonomiske fordeler?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis garantien for økonomisk sikkerhet var universell, hvordan kan det forme dine forhold til andre?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan motivasjonene dine variere hvis arbeidet ditt var til fordel for samfunnet som helhet i stedet for deg selv?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

På hvilke måter tror du samfunnet ditt kunne blitt bedre hvis rikdommen ble likt fordelt?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville dine mål for fremtiden endret seg hvis inntekt ikke var en faktor?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville hobbyer og fritidsaktiviteter endret seg hvis de ikke var veier til rikdom?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan ideen om luksus utvikle seg i et samfunn med ensartet formuefordeling?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilke sysler kan bli mer utbredt hvis finansiell risiko ble redusert?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville relasjoner utvikle seg når alle er på like økonomiske vilkår?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Ville dine ambisjoner om reise eller eventyr endret seg hvis økonomisk status ikke var en barriere?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville kreativt uttrykk utvikle seg i en verden mindre drevet av kommersiell suksess?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Ville du strebe etter å oppnå gode resultater hvis utbetalingen var lik for alle typer arbeid?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville lik formuesfordeling forme definisjonen av suksess?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis alle hadde like midler, hvordan kan dette påvirke dine egne mål og ambisjoner?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hva slags arbeid ville gitt deg tilfredsstillelse hvis inntekt ikke var noe objekt?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville du forfulgt drømmene dine hvis penger ikke var den viktigste faktoren å vurdere?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan teambaserte aktiviteter på skoler og arbeidsplasser endres hvis alles bidrag ble verdsatt likt?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis fortjenesten ble delt likt, hvordan ville dette endre måten virksomheter opererer på?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan dynamikken til ambisjoner og drivkraft være annerledes i et samfunn som ikke belønner økonomisk?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis dine grunnleggende behov alltid ble dekket, hva ville du ønsket å bidra med til samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan dine daglige interaksjoner med mennesker endres hvis ingen hadde økonomiske bekymringer?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

På hvilke måter tror du samarbeid kan bli bedre hvis finansiell konkurranse ikke var en faktor?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan måten vi feirer prestasjoner på endres i et egalitært samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Tror du et samfunns kultur ville endret seg hvis alle hadde samme økonomiske status?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis alle fikk samme inntekt, hvordan ville du valgt yrke?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Vil du foretrekke en garantert levestandard fremfor potensialet til å bli veldig velstående?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan lik tilgang til ressurser endre måten du tilnærminger din utdanning eller karriere?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva tror du driver folk til å utmerke seg hvis pengebelønningen er den samme for alle?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil du definere "rik" i en verden der rikdom er likt fordelt?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville din følelse av hensikt bli formet ved å leve i et samfunn som verdsetter kollektiv suksess fremfor individuelle gevinster?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan begrepet teamarbeid og samarbeid endre seg i et samfunn med fokus på sosial likhet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ser personlige ambisjoner ut i en verden der individuell profitt ikke er sluttmålet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis innovasjon kun var for samfunnsutvikling, hva slags prosjekter ville du vært interessert i å bidra til?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Ville du omformet dine utdanningsmål hvis alle yrker ble verdsatt likt i samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Kan sosial anerkjennelse eller personlig oppfyllelse bli den nye valutaen i et samfunn uten penger som insentiv?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva ville motivert deg til å være leder hvis rollen ikke kom med økonomiske fordeler?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan konseptet med pensjonering endres hvis det ikke var noe økonomisk insentiv til å spare gjennom hele karrieren?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Ville hobbyer og lidenskaper blitt mer eller mindre viktige hvis de ikke ble sett på som potensielle inntektskilder?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Tror du at du ville følt mer eller mindre samfunnspress i et system der jobber og inntekt ble utlignet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville utdanningssystemet endret seg hvis arbeidsmarkedet ikke verdsatte visse grader fremfor andre økonomisk?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville vennskap og forhold sett ut hvis økonomisk status ikke var en faktor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis det å skape noe vellykket ikke resulterte i personlig fortjeneste, hvordan ville det endre ambisjonen din om å skape?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

På hvilke måter kan samfunnet ditt endre seg hvis alles livsstil var lik på grunn av lik formuefordeling?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan definerer du "hardt arbeid" hvis resultatene, som lønn eller status, var de samme for alle?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilke personlige mål ville du jage hvis samfunnet tilbød lik støtte til alle karriereveier, fra kunstnere til forskere?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville du prioritert tid og energi hvis alle jobber hadde samme samfunnsverdi og kompensasjon?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Ville begrepet "kjendis" endres hvis samfunnet verdsatte bidrag fremfor rikdom, og hvordan?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva betyr "personlig prestasjon" for deg i en kontekst der det ikke fører til økonomiske fordeler?

English Norsk