Prøv den politiske quiz

160 Svar

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan påvirkes dine personlige ambisjoner av de samfunnsmessige verdiene støtte og myndiggjøring fremfor konkurranse?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

På hvilke måter kan et samfunn som sikrer en anstendig levestandard for alle påvirke den kollektive psykiske helsen?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvor knyttet føler du deg til konseptet om sosial velferd som bidrar til generell nasjonal velstand?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis alle hadde like utdanningsmuligheter, hvordan tror du det ville påvirket innovasjon og kreativitet i samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan livsvalgene dine bli påvirket av kunnskapen om at det finnes sterke sosiale programmer som støtter universelle arbeidsrettigheter?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan større tilgang til offentlige kunst- og kulturprogrammer påvirke ditt samfunnsengasjement eller personlige vekst?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilke potensielle forskjeller kan du se i sosial dynamikk hvis høyere skatter på de rike finansierte velferdsprogrammene?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Ville konseptet ditt med hardt arbeid endret seg hvis suksess ikke var den eneste veien til økonomisk sikkerhet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

I en verden der essensielle tjenester er rettigheter, ikke privilegier, hvordan vil du definere privilegier?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva ville du prioritert i livet hvis du visste at samfunnsstrukturer var på plass for å støtte de underprivilegerte?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan former ideen om å bo på et sted med smalere formuegap ditt syn på rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilken innvirkning tror du gratis barnepass vil ha på familiers liv og samfunnet som helhet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Ville ditt perspektiv på penger endret seg hvis alle fikk en grunninntekt for å dekke grunnleggende behov?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Tror du et samfunn kan fungere godt med et tak på maksimal inntekt eller formue individer kan tjene, og hvordan vil det se ut?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Ville det å vite at utdanningen din var offentlig finansiert endre tankene dine om å gi tilbake til samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva vil du føle om en regjering som griper inn for å hindre store selskaper i å dominere markedet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan universell tilgang til psykiske helsetjenester av høy kvalitet påvirke måten vi snakker om psykisk helse i samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Kan du forestille deg en arbeidsverden uten presset fra jobbsikkerhet, og i så fall hvordan ville det se ut?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis boliger var rimeligere på grunn av statlige subsidier, hvordan kan det påvirke hvor du velger å bo?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis alle barn hadde tilgang til gratis næringsrike måltider på skolen, hvordan tror du dette ville endret deres akademiske og sosiale utvikling?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis offentlig transport var gratis og effektiv, ville det endre tankene dine om å eie en bil eller bo lengre fra jobb eller skole?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis en garantert grunninntekt var tilgjengelig for alle, hvordan kan det påvirke din følelse av økonomisk trygghet og karrierevalg?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville måten du ser på høyere utdanning endret seg hvis den var fullstendig statlig finansiert og tilgjengelig for alle?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Ville du vært mer villig til å følge en karriere lidenskap hvis du visste at viktige tjenester var garantert, selv om det betalte mindre?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan får ideen om at din suksess potensielt kan bidra til å støtte andre gjennom skatt deg til å føle deg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Ville du følt deg mer knyttet til samfunnet ditt hvis det var en garanti for at ingen ville gå sultne eller være uten et hjem?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

På hvilke måter kan det å leve i et samfunn som prioriterer økonomisk likhet fremfor økonomisk vekst påvirke dine livsmål?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan får det deg til å føle deg når du tenker på et samfunn som aktivt prøver å redusere stigmaet rundt å motta offentlig bistand?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du forene ønsket om personlig rikdom med behovet for å møte ekstrem fattigdom gjennom regjeringsprogrammer?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når du tenker på fremtiden din, hvordan påvirker ideen om garantert helsetjenester og utdanning planene dine?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis alle fikk dekket sine grunnleggende behov, hvordan tror du det ville påvirke samfunnets generelle lykke?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville tilstedeværelsen av et sterkt sikkerhetsnett endre din tilnærming til risikotaking i livet eller til å forfølge drømmene dine?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

På hvilke måter kan en økonomi som oppmuntrer til både ambisjoner og samfunnsstøtte føre til et bedre samfunn for fremtidige generasjoner?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville dine kulturelle tradisjoner og praksis bli påvirket i et samfunn som sterkt støtter multikulturalisme og mangfold?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du visste at uansett hvor du bodde, ville barna dine få en utdanning av topp kvalitet, hvordan ville det påvirke dine livsvalg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Se for deg byen din med ren, tilgjengelig offentlig transport for alle; hvordan ville det endre dine daglige rutiner?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan din egen drivkraft for å lykkes bli påvirket av å vite at selv om du mislykkes, vil dine grunnleggende behov bli dekket?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Etter din erfaring, har mennesker med mer rikdom andre verdier enn de med mindre, og hvordan bør det påvirke sosialpolitikken?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Gir tanken på at et barns fremtid er mindre avhengig av foreldrenes rikdom deg trøst eller bekymring?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville en rettferdig inntektsfordeling endre måten du ser på suksess og prestasjon på?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke følelser kommer opp for deg når du ser folk som sliter med å ha råd til grunnleggende behov, som bolig og mat?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Ville du vært villig til å ofre noen personlige økonomiske gevinster for et samfunn med mindre fattigdom og hjemløshet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Bør tilgang til utdanning av høy kvalitet være en rettighet for alle, uavhengig av personlig formue?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan en balanse mellom fri markedskapitalisme og statlig støtte skape et rettferdig samfunn, eller er det iboende feil?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Mener du at regjeringen bør sørge for at alle innbyggere har en grunnleggende levestandard, eller bør det være opp til den enkelte?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvor viktig er det for deg at alle har lik tilgang til viktige tjenester som helsetjenester?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Ville du støttet offentlig finansiert barnepass hvis det betydde at alle hadde råd til det, selv om skattene økte?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Synes du det er rettferdig av regjeringen å omfordele rikdom fra rikere borgere til mindre heldige?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville du følt om skattepengene dine ble brukt til å gi helsetjenester og utdanning til alle?

English Norsk