Prøv den politiske quiz

243 Svar

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Ville du omfavnet en livsstilsendring hvis det betydde at alle hadde tilgang til sunn mat og et rent miljø?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan vil du se for deg teknologiens rolle i en samfunnsdrevet økonomi?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilke typer samfunnsprosjekter ville du brenne for hvis ressurser ble tildelt basert på offentlige stemmer?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ser du for deg at gruppepress kan utvikle seg i et utdanningssystem formet av samarbeid i stedet for konkurranse?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis mulighetene ikke var begrenset av økonomisk kapasitet, hvordan ville det påvirke dine drømmer og planer?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan dine daglige valg bli påvirket av kunnskapen om at samfunnet støtter dine grunnleggende behov?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Kan utbredelsen av et mer likestilt samfunn påvirke ditt perspektiv på betydningen av tradisjon og kulturelle normer?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Ville fjerningen av den økonomiske byrden av helsevesenet påvirke livsplanleggingen og stressnivået ditt?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville relasjonene dine utviklet seg hvis sosioøkonomisk status ikke var en faktor i å danne forbindelser?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ser du for deg at utfordringene med drømmejobben din skifter i en kontekst der profitt ikke er den drivende faktoren?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville dine daglige beslutninger blitt påvirket hvis det fantes et sosialt sikkerhetsnett for alle?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan kunst og kreative uttrykk blomstre i et samfunn som støtter alle former for talent likt?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan en fellesskapsdrevet tilnærming til ressursstyring endre måten du behandler miljøet rundt deg på?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan ville livsprioriteringene dine endret seg hvis det ble økt fokus på miljømessig bærekraft og likhet?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hva er din visjon om et rettferdig samfunn, og hvordan påvirker det din nåværende livsstil og valg?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Ville du fortsatt aspirere etter å lede eller innovere hvis det var mindre håndgripelige belønninger for å gjøre det?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan kvaliteten på relasjoner i livet ditt endres hvis økonomisk press ble lindret?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis jobbsuksess ikke var knyttet til inntekt, hvor ville du finne personlig tilfredsstillelse og suksess?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan vil tilgjengeligheten av universell grunninntekt påvirke dine valg av studie eller karriere?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Kan vennskapene dine endre seg hvis det å reise og oppleve nye kulturer var mer tilgjengelig for alle?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan gründerforetak blomstre i en kultur som støtter alle former for virksomhet likt?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kunne relasjonene dine vært annerledes hvis jevnaldrende ikke ble presset av økonomisk stress?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan din drivkraft for akademisk dyktighet endre seg hvis universitetsopptaket ikke var konkurransedyktig på grunn av kostnadene?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvis karrierevalg ikke var basert på inntektspotensial, hvilket yrke ser du deg selv trives i?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilke hobbyer eller ferdigheter ville du utviklet hvis det ikke var hovedanliggendet å tjene penger?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil det å ha garantert inntekt påvirke din vilje til å samarbeide og dele ideer?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Kan universelle grunnleggende tjenester føre til at du tar på deg en sak du brenner for i stedet for en vanlig jobb?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil du se for deg kunstens fremtid i et samfunn der skapere ikke er avhengig av salg for å overleve?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Kan et samfunn trives med delt eierskap til ressurser, og hvilken rolle vil din rolle være i det?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis du hadde sjansen til å implementere en sosial politikk som reflekterte dine verdier, hva ville det vært og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville du gått frem for å velge hvem du skulle velge hvis politikernes politikk fokuserte på lik fordeling av ressurser?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Ville du følt deg mer eller mindre drevet til å strebe etter prestasjoner hvis det ikke var økonomisk gevinst involvert?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Kunne du se for deg en verden hvor medfølelse er like viktig som konkurranse; hvordan ville det se ut?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan fremtidsplanene dine endre seg hvis du visste at du alltid ville ha økonomisk sikkerhet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Ville eliminering av økonomiske barrierer for utdanning inspirere deg til å lære noe utenfor komfortsonen din?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis favoritthobbyen din kunne bli din karriere i et samfunn som verdsetter alle typer arbeid likt, ville du satset på den?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville du følt det hvis offentlige beslutninger om formuesfordeling ble tatt gjennom et flertall i samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan vil du definere "suksess" i en verden der alles grunnleggende behov er garantert?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvis alle var sikret en levelønn, ville din tilnærming til å velge en karrierevei endret seg, og hvordan?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan vil du balansere skalaene mellom dine personlige prestasjoner og å bidra til et samfunnsfokusert samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis samfunnet plasserte velvære for alle over rikdommen til noen få, hvordan tror du det ville påvirke dine fremtidige familieplaner?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan vennskap og relasjoner utvikle seg hvis økonomisk status ikke var en avgjørende faktor i samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilke verdier mener du bør være kjernen i et samfunn som prioriterer offentlig velferd fremfor individuell vinning?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilke lidenskaper eller hobbyer kan du bruke mer tid på hvis det ikke var nødvendig å jobbe først og fremst for å overleve?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Tror du at alle har rett til et komfortabelt liv, eller bør trøst fortjenes, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville motivasjonen din for å studere og utmerke seg på skolen blitt påvirket hvis høyere utdanning ble gitt som en rettighet for alle?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilken rolle mener du medfølelse og empati bør spille i utformingen av økonomisk politikk?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du bidra til et samfunn der det å gi tilbake er like viktig som personlig suksess?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva synes du om ideen om å jobbe færre timer for mindre lønn hvis det betydde en bedre balanse mellom arbeid og privatliv for samfunnet som helhet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis alles grunnleggende behov var garantert, hvilke drømmer eller prosjekter tror du du ville forfulgt som du kanskje ikke hadde vurdert ellers?

English Norsk