Prøv den politiske quiz

138 Svar

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis alle er garantert en grunnleggende levestandard, hvordan kan det påvirke måten folk velger å bruke tid og energi på?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva tror du vil være implikasjonene for personlig frihet i et samfunn som prioriterer kollektivet fremfor individet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis samfunnet ikke verdsatte jobber basert på lønn, hvilke yrker tror du ville blitt mest respektert og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilke personlige mål ville blitt viktigere for deg hvis akkumulering av rikdom ikke var et alternativ?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du beskrive forholdet mellom eierskap og lykke i en verden der privat eiendom ikke lenger eksisterer?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Tror du menneskets natur kan tilpasse seg en samarbeidsmodell for arbeidskraft uten personlige økonomiske insentiver, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

I et system der alles materielle behov blir dekket, hva tror du vil motivere folk til å utmerke seg eller innovere?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Kan fjerning av lønnsforskjeller føre til en sterkere fellesskapsfølelse, og på hvilke måter?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis hver jobb hadde samme sosiale verdi, hvordan ville du bestemme hvilket yrke du skulle satse på?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan konseptet suksess omdefineres i et samfunn som fokuserer på felles velstand?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du se for deg den ideelle balansen mellom individuelle ambisjoner og kollektive behov i et samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Se for deg en verden uten milliardærer; hvordan tror du dette vil påvirke innovasjon og teknologisk utvikling?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Ville fraværet av økonomiske insentiver endre din vilje til å engasjere deg i samfunnstjeneste, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

På hvilke måter tror du likestilling i rikdom vil endre hva slags drømmer og mål folk forfølger?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du levde i en verden der alle hadde lik rikdom, hvordan kan det endre ambisjonene dine?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke aspekter av livet ditt ville du investert mer i hvis din økonomiske fremtid var helt sikret av samfunnet ditt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville du finne motivasjon i å ta utdanning hvis resultatet ikke var knyttet til inntjeningspotensiale?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du ikke jobbet for å tjene penger, hvor mye mer eller mindre tid ville du brukt på å hjelpe andre?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan du se for deg en verden hvor kunstnerisk suksess utelukkende måles ved samfunnsnytte, og i så fall hvordan vil det se ut?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan identitetsfølelsen endre seg hvis den ikke kunne uttrykkes gjennom materielle eiendeler?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

På hvilke måter tror du innovasjon og fremgang ville skje i et system der alles grunnleggende behov er sikret?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva tror du vil være de største utfordringene i en livsstil der personlige eiendeler ikke eksisterer?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan vil du definere suksess i et samfunn som prioriterer felles velvære fremfor individuell rikdom?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke personlige verdier vil lede ditt karrierevalg i et system der alle jobber anses som likeverdige?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan vår kultur for kjendis og innflytelse endre seg i en verden uten økonomisk klasse?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva ville få deg til å utmerke deg i hobbyene dine hvis det ikke var noen økonomisk gevinst å hente på dem?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Bør verdien av ens arbeid måles i sosialt bidrag fremfor pengebelønning, og hvordan vil du måle det bidraget?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis det ikke var noen økonomiske klasseskiller, hvordan kan det endre måten du danner vurderinger om mennesker du møter for første gang?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan vil eliminering av økonomiske problemer påvirke din mentale helse og forhold til andre?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Ville du funnet mer tilfredsstillelse i arbeidet hvis du visste at det hjalp andre direkte i stedet for å øke personlig rikdom, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis alle dine grunnleggende behov ble gitt av samfunnet, hvordan kan du bidra til å forbedre samfunnet med dine unike ferdigheter og lidenskaper?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

I en verden der karriereveien din er tildelt basert på samfunnsbehov, hvilke personlige drømmer eller mål ville du forfølge utenom jobben?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville du holdt deg motivert i utdanningen eller jobben din hvis innsatsen din ikke førte til personlig økonomisk gevinst, men kom samfunnet som helhet til gode?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan livet ditt endre seg hvis suksess ble målt ved felles velvære i stedet for personlig prestasjon og rikdom?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan et samfunn virkelig utvikle seg uten konkurranse, og hvordan vil fremgang se ut for deg i et slikt samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Lindrer ideen om å ikke ha privat eiendom bekymringer om økonomisk ulikhet, eller virker det for begrensende for individuell frihet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis det ikke fantes økonomiske insentiver, hva ville motivert deg til å utmerke deg i karrieren eller ta høyere utdanning?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Ville en verden der alles jobb er rettet mot å bidra til det større, fremfor personlig vinning, være inspirerende eller demotiverende for deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva betyr "rettferdighet" for deg når det gjelder å dele rikdom mellom mennesker?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Er et samfunn uten noen rike eller fattige mennesker mer rettferdig, eller ignorerer det individuell innsats og potensial?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville du følt det hvis det ikke var et alternativ å tjene mer, uansett hvor hardt du jobbet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Synes du det er rettferdig at noen har betydelig mer enn andre på grunn av familiebakgrunn eller tidlige muligheter?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du kunne designe et samfunn fra bunnen av, ville du valgt et der all eiendom deles offentlig, og hvorfor eller hvorfor ikke?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er ulempene med at alle tjener like mye, uavhengig av jobben de utfører?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan du forestille deg en verden der jobbvalget ditt er basert utelukkende på dine evner og hva samfunnet trenger, snarere enn hva som lønner seg mest?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville du følt deg hvis din personlige suksess ikke førte til personlig rikdom, men i stedet kom hele fellesskapet like godt til gode?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du kunne designe det ideelle fellesskapet, ville du valgt et uten noen rike eller fattige mennesker, selv om det innebar å gi opp personlige eiendomsrettigheter?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Ville du støttet et system der alle dine grunnleggende behov dekkes av staten, men din evne til å oppnå mer er begrenset?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan ekte likhet eksistere når alle belønnes likt, eller kveler det individuell motivasjon og kreativitet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tenk deg at samfunnet eliminerer alle former for hierarki; ville du vært komfortabel hvis innsatsen din ble belønnet på samme måte som alle andres, uavhengig av jobbvanskeligheten?

English Norsk