Prøv den politiske quiz

87 Svar

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis virkningene av klimaendringer ble mer synlige i ditt daglige liv, hvordan ville det påvirke din overbevisning eller atferd?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville engasjement i urban hagearbeid eller jordbruk påvirke ditt forhold til mat og miljø?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er den mest utfordrende delen av å prøve å leve bærekraftig, og hvordan takler eller overvinner du det?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Med tanke på sammenhengen mellom miljø og psykisk helse, hvordan har naturen vært terapeutisk for deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang vært med på eller organisert en miljøopprydding? Hva ble resultatet og hvordan følte det deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan det å omfavne en minimalistisk livsstil endre måten du ser på forbrukerisme og dens innvirkning på planeten?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Se for deg en verden der fornybar energi fullstendig erstatter fossilt brensel; hvordan ser den fremtiden ut for deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Når har du følt den mest innflytelsesrike forbindelsen med dyrelivet, og hvordan har det påvirket dine daglige valg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan preger det å oppleve ekstreme værhendelser på egenhånd ditt syn på klimatiltak?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Når du tenker på dyreliv påvirket av miljøspørsmål, hvilke følelser oppstår, og motiverer det deg til å handle i hverdagen?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva slags miljøarv vil du etterlate til fremtidige generasjoner, og hvilke skritt tror du er nødvendig for å oppnå det?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ser du for deg fremtiden til planeten vår hvis nåværende miljøtrender fortsetter, og hvordan påvirker det bildet dine valg i dag?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan fører din favoritt utendørsaktivitet deg til å føle deg knyttet til naturen, og hvilken rolle spiller den forbindelsen i livet ditt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du kunne finne på noe for å løse et miljøproblem, hva ville den oppfinnelsen gjøre?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke personlige ofre er du villig til å gjøre for miljøets skyld, og hvor trekker du grensen?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan påvirker miljøtilstanden din mentale og fysiske helse?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan prioriterer du miljøhensyn som klimaendringer, forurensning og bevaring av dyreliv når det gjelder at det haster?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

På hvilke måter tror du samfunnet vårt undervurderer eller overser viktigheten av et sunt miljø?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du at individuelle handlinger kan ha en betydelig innvirkning på miljøet, eller er det viktigere at endringer gjøres på myndighets- eller bedriftsnivå?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan ville hverdagen din endret seg hvis du prøvde å leve på en måte som forårsaket minst mulig skade på miljøet?

English Norsk