Prøv den politiske quiz

128 Svar

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan påvirker kjønnsforventninger din online tilstedeværelse og interaksjoner på sosiale medier?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilke utfordringer ser du for neste generasjon når det gjelder likestilling, og hvordan kan de overvinne dem?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan håndterer du situasjoner der du føler at kjønnet ditt blir brukt til å definere dine evner eller potensiale?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når du hører ordet "feminisme", hva er det første personlige minnet eller tanken du tenker på?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan bevisstheten om kjønnsspørsmål økes i bransjer som tradisjonelt er manns- eller kvinnedominert?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil et ideelt likestilt utdanningssystem se ut for deg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan potensielle endringer i familiedynamikk føre til mer likestilte samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva er en kjønnsstereotyp du skulle ønske skulle forsvinne, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

På hvilke måter har du sett likestilling forbedres i løpet av livet ditt, og hvilke forhåpninger har du for fremtiden?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan vi bidra til en kultur som feirer kjønnsmangfold i hverdagen vår?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Reflekter over en tid da du støttet en venn eller jevnaldrende i å overvinne en kjønnsbasert utfordring; hva ble resultatet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan ville verdensomspennende likestilling endre den nåværende tilstanden til global politikk og lederskap?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Kan du dele et tilfelle der noens kjønnsforventninger til deg føltes begrensende eller styrkende?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når du velger din fremtidige karriere, hvordan spiller kjønn en rolle i beslutningsprosessen din?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan har en personlig opplevelse påvirket din forståelse av hvorfor likestilling er viktig?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang stilt spørsmål ved en tradisjon eller skikk fordi den så ut til å favorisere ett kjønn fremfor et annet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er en endring du ønsker å se i løpet av livet ditt når det gjelder likestilling?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du hadde makten til å endre én ting for å gjøre verden mer likestilt, hva ville det vært og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Når har du sett kvinner representert på måter som utfordrer tradisjonelle stereotypier, og hvordan påvirket det deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan påvirker forventningen om å passe inn i en kjønnsrolle dine valg av hobbyer eller interesser?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er én ting skolene kan gjøre bedre for å fremme en forståelse av feminisme?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan kan vi som samfunn utfordre og overvinne kjønnsskjevheter i våre daglige interaksjoner?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan er kjønnsrollene i familien din sammenlignet med de rundt om i verden, og hva synes du om det?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er en handling av kjønnsbasert urettferdighet som du føler trenger mer oppmerksomhet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du fikk sjansen, hvilket budskap om likestilling vil du sende til verden?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er en historie fra ditt eget liv som illustrerer behovet for likestilling?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

I diskusjoner om likestilling, hva er et spørsmål du skulle ønske folk ville stille oftere for å bedre forstå ulike perspektiver?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis du skulle lære noen om viktigheten av likestilling, hvilken personlig historie eller eksempel ville du delt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er et øyeblikk som fikk deg til å tenke kritisk på kjønnsroller i livet ditt eller i livene til de rundt deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang vært vitne til eller opplevd ulikhet mellom kjønnene, og hvordan følte det deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan du forestille deg et samfunn fullt ut formet av feministiske prinsipper, og i så fall hvordan ville det sett ut for deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilken rolle mener du menn bør spille i den feministiske bevegelsen?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er din mening om lønnsforskjellene mellom kjønnene, og hvilken innvirkning tror du det har på samfunnet?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du feminisme fortsatt er relevant i dag, og hvorfor eller hvorfor ikke?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

På hvilke måter tror du også menn kan ha nytte av feminisme?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan tror du kjønnsstereotypier påvirker ditt eget liv og valgene du tar?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke endringer ville du gjort i skolen eller samfunnet for å fremme feminisme?

English Norsk