Prøv den politiske quiz

151 Svar

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Kan en felles kjærlighet til kunst, som musikk eller litteratur, skape en følelse av nasjonal samhørighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilken personlig handling eller avgjørelse har du tatt som var sterkt inspirert av din følelse av å tilhøre en nasjon?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan har din følelse av nasjonal identitet påvirket ditt valg av venner, hobbyer eller karrierevei?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil du forklare konseptet nasjonal stolthet til noen som aldri har følt det?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Beskriv en lokal sak som du mener er et mikrokosmos av nasjonens større utfordringer eller verdier?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva er et dagligdags aspekt av livet ditt som du tror er vesentlig formet av din nasjonale identitet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan resonerer ideen om "enhet i mangfold" i din nasjon med dine personlige erfaringer?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan reflekterer din nasjons utdanningssystem sine verdier, og er du enig i denne refleksjonen?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Kan en person være en patriot uten å uttrykke det utad, og hvordan kan det se ut?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva er ett aspekt av nasjonens livsstil du ønsker å bevare midt i globaliseringen?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville du reagere hvis du var vitne til en handling av nasjonal stolthet tatt for langt?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan kan nasjonens styrker bidra til å løse globale utfordringer?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilken hendelse i din nasjons historie tror du hadde størst innvirkning på den nåværende identiteten?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Har du følt at din nasjon ble misforstått; hvordan påvirket det deg?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva tror du er det viktigste bidraget ditt land har gitt til verden?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville du håndtere en situasjon der dine nasjonale verdier kolliderer med global etikk?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva er en lokal skikk eller tradisjon som du synes andre burde vite om?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan tror du livet ditt ville vært annerledes hvis du ble født i et annet land?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan påvirker landskapet eller miljøet i landet ditt hvordan du ser deg selv?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan får feiringen av nasjonale høytider deg til å føle deg knyttet til landets historie og folk?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilke personlige erfaringer har forsterket eller utfordret din følelse av nasjonal identitet?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Har du noen gang møtt en situasjon der nasjonal stolthet hjalp deg gjennom en tøff tid?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Former det å tilhøre en nasjon hvem du er mer enn dine individuelle valg gjør?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan tror du naturmiljøet former nasjonal identitet og stolthet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Tror du yngre generasjoner ser annerledes på nasjonalisme enn eldre generasjoner; hvorfor kan det være det?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan får visse nasjonale prestasjoner deg til å føle ditt lands plass i verden?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva er en endring du håper å se i din nasjon i løpet av det neste tiåret?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan tror du din nasjons historie bør læres for å fremme en balansert følelse av nasjonalisme?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Har du følt en konflikt mellom globalt statsborgerskap og nasjonal lojalitet; hvordan løste du det?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilket lokale aspekt av nasjonen din mener du fortjener global anerkjennelse, og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Kan du tenke deg en tid da nasjonen din kom sammen i en krise, og hvordan påvirket det følelsen av nasjonal identitet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva ser du for deg for fremtiden til nasjonen din, og hvordan ser du deg selv i den?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan resonerer konseptet med en nasjonal ’smeltedigel’ versus en ’salatskål’ hos deg?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hva er en tradisjon fra din nasjon som du setter høyt, og hvordan former den din identitet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

På hvilke måter bidrar du til å forbedre nasjonen din?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilken historisk figur fra din nasjon inspirerer deg mest og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis du kunne dele en dyptstående verdi av nasjonen din med resten av verden, hva ville det vært?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan mener du nasjonale interesser bør veies opp mot internasjonalt samarbeid?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hva er fordelene og ulempene med en sterk nasjonal identitet i en sammenkoblet verden?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du det er en forskjell mellom å elske landet ditt og å være enig med dets regjering?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilke sider av nasjonen din tror du blir misforstått av andre?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan former nasjonens historiske prestasjoner ditt nåværende perspektiv på det?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvilken rolle mener du din nasjon bør spille på den globale scenen?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvis noen fra et annet land utfordret nasjonens verdier, hvordan ville du reagere?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Har du noen gang opplevd en utfordring for din nasjonale identitet; hvilken innvirkning hadde det på deg?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan balanserer du å være åpen for globale ideer samtidig som du opprettholder nasjonale tradisjoner og verdier?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Tror du det er en grense mellom patriotisme og nasjonalisme; hvor tegner du det?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan inspirerer personlige ofre for landet ditt under historiske begivenheter deg i dag?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Kan du dele et øyeblikk da du følte deg eksepsjonelt stolt av landet ditt?

 @ISIDEWITHspurte…8mos8MO

Hvordan vil du definere lojalitet til landet ditt med dine egne ord?

English Norsk