Prøv den politiske quiz

159 Svar

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Når var en gang du så noen gi fra seg privilegiet sitt til fordel for andre, og hvordan påvirket det deg?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilken offentlig persons handlinger eller ord har inspirert deg til å gjøre en positiv endring i samfunnet ditt?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan fremmer det å feire ulike høytider på skolen eller i lokalsamfunnet forståelse og sosial rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilken rolle spiller empati i din tilnærming til å forstå sosiale ulikheter?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan elevledelse i skolen bidra til å fremme et mer rettferdig og inkluderende miljø?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Når har en bok, film eller sang åpnet øynene dine for et spørsmål om sosial rettferdighet, og hvordan endret det perspektivet ditt?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan lære av tidligere sosial rettferdighetsbevegelser lede våre handlinger i dag?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvilken samtale med en venn eller et familiemedlem har sterkt påvirket din forståelse av rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan former dine personlige erfaringer måten du står opp for andre?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan øker forståelsen av ulike kulturer i samfunnet ditt drivkraften for sosial rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan kan vi støtte venner eller jevnaldrende som er aktivister eller sterkt engasjert i sosiale spørsmål?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvorfor tror du noen mennesker dedikerer livet til å kjempe for rettferdighet, og hva kan vi lære av dem?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hva er den viktigste leksjonen du har lært om respekt fra noen med en annen livserfaring?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

På hvilke måter tror du å være ærlig om våre skjevheter kan bidra til å bygge et mer rettferdig samfunn?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan former frivillighet eller deltakelse i samfunnstjeneste ditt syn på sosiale spørsmål?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvordan legemliggjør eller unnlater stedene du besøker likhetsprinsipper?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis du kunne opprette en ny skoleklubb dedikert til sosiale spørsmål, hva ville den fokusere på og hvorfor?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Når du har følt deg misforstått eller dømt, hva kunne vært gjort annerledes for å fremme inkludering?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hva er en enkel handling av vennlighet du har vært vitne til som fremmet rettferdighet, og hvordan fikk det deg til å føle deg?

 @ISIDEWITHspurte…4mos4MO

Hvis samfunnet var helt rettferdig, hvordan ville hverdagen endret seg for deg eller de rundt deg?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Som fremtidige velgere, hvordan preger unges holdninger til rettferdighet morgendagens politikk?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan vil du trøste en venn som står overfor en urettferdighet og føler seg maktesløs til å endre den?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan lærer sport eller lagaktiviteter oss om rettferdighet og fair play?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva er ett stykke visdom eller råd du har mottatt som oppmuntrer deg til å fremme rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan spiller historiefortelling en rolle for å øke bevisstheten om sosial rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan påvirker kunst ditt perspektiv på sosial rettferdighet og samfunnsspørsmål?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hva var et sentralt øyeblikk i livet ditt som økte bevisstheten din om spørsmål om sosial rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Har du noen gang gått ut av veien for å forstå kampene til en gruppe du ikke er en del av?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan kan våre individuelle valg bidra til eller forringe ideen om sosial rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvordan forener man behovet for både konkurranse og samarbeid i et samfunn som streber etter rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Kan en persons trossystem endres gjennom diskusjon, og har du noen gang opplevd en slik transformasjon?

 @ISIDEWITHspurte…5mos5MO

Hvilken enkel handling av vennlighet har du observert som gjenspeiler rettferdighetens ånd?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Når har det å stå opp for det du tror på ført deg i konflikt med venner eller familie?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan tror du tilgivelse spiller en rolle for å oppnå sosial harmoni?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Har du opplevd en endring i perspektiv etter å ha meldt deg frivillig til en sosial sak?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva inspirerer deg til å handle på en sak du bryr deg om?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hva er den mest meningsfulle måten du har vært i stand til å hjelpe noen som er mindre heldige enn deg?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvilken endring ville bringe mest lykke til det største antallet mennesker etter ditt syn?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Kan deling av personlige erfaringer med andre føre til større fellesskapsforståelse?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan har en personlig kamp formet ditt syn på hvilken støtte andre kan trenge?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan ville ditt ideelle fellesskap sett ut når det gjelder å behandle alle rettferdig?

 @ISIDEWITHspurte…6mos6MO

Hvordan nærmer du deg å engasjere deg med noen som har et helt annet synspunkt enn ditt?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvis du var vitne til at noen ble urettferdig, hva ville være ditt første skritt for å gripe inn?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan beriker samtaler med mennesker med ulik bakgrunn din forståelse av rettferdighet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvilken erfaring åpnet øynene dine for realitetene med privilegier eller mangel på slike?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvorfor kan to personer ha vidt forskjellige perspektiver på det samme sosiale spørsmålet?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan vil du nærme deg noen som ikke tror sosiale ulikheter eksisterer?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Hvordan kan vi hjelpe mennesker som er utsatt for urettferdig behandling uten å få dem til å føle seg maktesløse?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Når har du følt en sterk følelse av urettferdighet, og hvilke handlinger ønsket du kunne iverksettes?

 @ISIDEWITHspurte…7mos7MO

Har du noen gang følt at en regel eller lov var urettferdig; hva gjorde du med det?

English Norsk