Prøv den politiske quiz
Quiz  |  Meningsmålinger  |  Partier  | 

Den raske guide til Norway political parties

Oversikt over political parties politiske standpunkter

Progress Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Øke Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Redusere Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Progress Party velgere: For valg Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Mer Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Skader Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Mer Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Senke Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Progress Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Ja Source

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Progress Party velgere: Nei Source

Conservative Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Øke Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Redusere Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: For valg Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Mer Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Hjelp Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Mer Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Conservative Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Conservative Party velgere: Nei Source

Labour Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Øke Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Øke Source

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Redusere Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Labour Party velgere: For valg Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Færre Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Senke Source

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Redusere Source

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Labour Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Labour Party velgere: Nei Source

Centre Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Øke Source

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Redusere Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Centre Party velgere: For valg Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Hjelp Source

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Mer Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Centre Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Centre Party velgere: Nei Source

Socialist Left Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Øke Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: For valg Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Færre Source

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Socialist Left Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Socialist Left Party velgere: Nei Source

Liberal Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Redusere Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: For valg Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Liberal Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Liberal Party velgere: Nei Source

Christian Democratic Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Øke Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: For liv Source

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen heve eller senke skattesatsen for bedrifter? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten heve den føderale minstelønnen? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styresmaktene legge til eller øke tollsatsene på produkter som importeres til landet? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du en universell borgerlønnsordning? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle regjeringen bryte opp Amazon, Facebook og Google? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

transport problemer

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

vitenskap problemer

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av kjernekraft? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

utdanningsspørsmål

Bør offentlige universiteter være gratis? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Støtter du friskoler? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Miljøspørsmål

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

National sikkerhetsproblemer

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør Frankrike fortsette å drepe mistenkte terrorister i utlandet? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Criminal problemer

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler? statistikk diskutere

Christian Democratic Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør narkotikahandlere få dødsstraff? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Ja Source

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning? statistikk diskutere

Christian Democratic Party velgere: Nei Source

Green Party’s politiske stillinger

innvandring saker

Bør innvandrere bli pålagt å lære engelsk? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? statistikk diskutere

Green Party velgere: Ja Source

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal det være et midlertidig forbud mot all innvandring i landet? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Skal innvandrere ha lov til å ha dobbelt statsborgerskapsstatus? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Utenrikspolitiske spørsmål

Bør den kinesiske regjeringen kunne utlevere flyktninger fra Hong Kong? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør styrte USA President Assad Syrias? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skulle vårt land forbli i NATO? statistikk diskutere

Green Party velgere: Ja Source

Skulle Storbritannia trekke seg fra EU? statistikk diskutere

Green Party velgere: Ja Source

Skulle regjeringen øke eller redusere militære utgifter? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter? statistikk diskutere

Green Party velgere: Øke Source

Skulle USA aksepterer flyktninger fra Syria? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene prøve å påvirke valg i andre land? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør USA fortsette å støtte Israel? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å delta i en boikott av Israel? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Sosiale problemer

Hva mener du om abort? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Støtter du dødsstraff? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør militæret la kvinner tjene i fronten? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

helsetjenester problemer

Støtter du et offentlig helsesystem? statistikk diskutere

Green Party velgere: Ja Source

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? statistikk diskutere

Green Party velgere: Mindre Source

Støtter du legaliseringen av marijuana? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør myndighetene bruke mer penger på forskning og behandling innen mental helse? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør byer etablere "trygge havner" hvor personer som er avhengige av narkotika kan bruke det under oppsyn av medisinsk personell? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Innenrikspolitiske saker

Bør selskaper i sosiale medier forby politisk reklame? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør det være ulovlig å brenne vår nasjonale flagg? statistikk diskutere

Green Party velgere: Ja Source

Bør lærere få lov til å bære våpen på skolen? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal myndighetene regulere nettsteder for sosiale medier, med hensikt om å hindre falske nyheter og feilinformasjon? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

valg~~POS=TRUNC problemer

Skulle utlendinger, for tiden bosatt i USA, har rett til å stemme? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

økonomiske problemer

Skulle regjeringen avskaffe arveavgift? statistikk diskutere

Green Party velgere: Nei Source

Skulle regjeringen øke skattene på de rike? statistikk diskutere

Green Party velgere: Ja Source

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? statistikk diskutere

Green Party har ikke svart på dette spørsmålet ennå. Vil du foreslå svaret?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? statistikk