Avbryt

2017 Politisk Quiz

Svar på de følgende spørsmålene for å se hvordan meningene dine samsvarer med hvert av de politiske partiene.

Vi anbefaler sterkt at du aktiverer JavaScript for å få tilgang til funksjoner som øker nøyaktigheten av resultatene dine.

Hva er dine overbevisninger om nasjonal sikkerhet spørsmål?

Bør Norge drepe mistenkte terrorister i utlandet?

Bør bærbare PC-er forbys på alle direkteflygninger fra Midtøsten? Lær mer?

I mars 2017 varslet den amerikanske regjeringen ni flyselskaper som opererer direktefly fra Midt-Østen og Afrika som personlig elektronikk større enn mobiltelefoner ville bli utestengt på alle direktefly inn i USA Det amerikanske Department of Homeland Security uttalt at forbudet vil påvirke 10 flyplasser at det fastsettes ikke har tilstrekkelig bagasje sikkerhet screening på plass. Forbudet krever passasjerer til å sette all elektronikk større enn mobiltelefoner, inkludert bærbare datamaskiner, kameraer og e-lesere i innsjekket bagasje. Passasjerer vil likevel være i stand til å fly med elementer hvis de er stuet i sin håndbagasje. Motstanderne hevder at forbudet diskriminerer muslimske flypassasjerer og kan bane vei for fremtidige restriksjoner mot dem. Talsmenn hevder at forbudet bare påvirker 10 flyplasser, og vil oppmuntre dem til å utvide screening av all innsjekket bagasje.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om sosialt spørsmål?

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

Hva mener du om abort? Lær mer?

Abort er en medisinsk prosedyre som resulterer i avslutningen av et menneske graviditet og død av et foster. Abort ble forbudt i 30 stater inntil 1973 Høyesteretts avgjørelse Roe v. Wade. Kjennelsen gjort abort lovlig i alle 50 delstater, men ga dem regulerende krefter over når abort kan utføres under en graviditet. Foreløpig må alle stater tillater abort tidlig i svangerskap, men kan forby dem i senere trimester.  Se opinionen

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par? Lær mer?

LGBT adopsjon er adopsjon av barn av lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle (LHBT) personer. Dette kan være i form av en felles adopsjon av en av samme kjønn par, adopsjon av en partner av en av samme kjønn par av de andre biologiske barn (stebarn adopsjon) og adopsjon av en enkelt LGBT person. Joint adopsjon av homofile par er lovlig i 25 land. Motstanderne av LGBT adopsjon spørsmålet om homofile par har muligheten til å være tilstrekkelige foreldre mens andre motstandere spørsmålet om naturretten innebærer at barn av adopsjon har en naturlig rett til å bli oppdratt av heterofile foreldre. Siden grunnlover og lover vanligvis ikke klarer å ta opp adopsjons rettigheter LHBT personer, rettsavgjørelser ofte avgjøre om de kan fungere som foreldre enten enkeltvis eller som par.  Se opinionen

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn? Lær mer?

26. juni 2015 USAs høyesterett avgjort at fornektelse av ekteskap lisenser krenket Due Process og lik beskyttelse klausuler i fjortende Endring av USAs grunnlov. Kjennelsen gjort samme kjønn ekteskap lovlig i alle 50 amerikanske stater.  Se opinionen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord? Lær mer?

Dødshjelp, praksisen med å avslutte et liv for tidlig for å avslutte smerte og lidelse, er antatt å være en kriminell handling.  Se opinionen

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

Støtter du dødsstraff? Lær mer?

Dødsstraff eller dødsstraff er straffen med døden for en forbrytelse. I dag 58 land over hele verden tillater dødsstraff (inkludert USA), mens 97 land har forbudt det.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om miljø spørsmål?

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp? Lær mer?

Global oppvarming, eller klimaendringer, er en økning i jordens atmosfæriske temperaturen siden slutten av forrige århundre. I politikken, er debatten om global oppvarming sentrert om denne økningen i temperatur skyldes utslipp av klimagasser eller er et resultat av en naturlig mønster i jordens temperatur.  Se opinionen

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer? Lær mer?

Genmodifiserte matvarer (eller GM mat) er mat produsert fra organismer som har hatt konkrete endringer innført i deres DNA ved hjelp av metoder for genteknologi.  Se opinionen

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys? Lær mer?

I 2016, Frankrike ble det første landet til å forby salg av plast engangsprodukter som inneholder mindre enn 50% av biologisk nedbrytbart materiale og i 2017, India vedtatt en lov som forbyr all plast disponibel plastprodukter.  Se opinionen

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på? Lær mer?

Fracking er prosessen for utvinning av olje eller naturgass fra skifer stein. Vann, sand og kjemikalier injiseres inn i fjellet ved høyt trykk ikke oppstår sprekker i fjellet og tillater oljen eller gassen å strømme inn i en brønn. Mens fracking har betydelig økt oljeutvinning, det er miljøhensyn at prosessen er forurensende grunnvann.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om økonomisk spørsmål?

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen? Lær mer?

Den føderale minstelønnen er den laveste lønn der arbeidsgivere kan betale sine ansatte. Siden 24 juli 2009 den amerikanske føderale minstelønnen er satt til $ 7,25 per time. I 2014 foreslo president Obama å heve den føderale minstelønnen til $ 10,10, og knytte det til en inflasjonsindeks. Den føderale minstelønnen gjelder for alle føderale ansatte, inkludert de som jobber på militære baser, nasjonalparker og veteraner som arbeider i sykehjem.  Se opinionen

Bør Norge avskaffe arveavgiften? Lær mer?

Arveavgiften er en skatt på penger og eiendeler du passerer på når du dør. En viss mengde kan overføres skattefritt, noe som kalles "fribeløpet" eller "null rente band". Den gjeldende fribeløp er £ 325 000 som ikke har endret seg siden 2011, og er fast på den hastigheten til minst 2017. arveavgift er en emosjonelt ladet problem som den kommer opp i en tid med tap og sorg.  Se opinionen

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden? Lær mer?

Tilhengere av underskudd reduksjon hevde at regjeringer som ikke kontrollerer budsjettunderskudd og gjeld står i fare for å miste sin evne til å låne penger til rimelige priser. Motstanderne av underskudd reduksjon hevde at offentlige utgifter vil øke etterspørselen etter varer og tjenester og bidra til å avverge en farlig faller i deflasjon, en nedadgående spiral i lønninger og priser som kan lamme en økonomi i mange år.  Se opinionen

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien? Lær mer?

Fagforeningene representerer arbeidstakere i mange bransjer i USA. Deres rolle er å prute lønninger, arbeidsforhold for sitt medlemskap. Større fagforeninger også typisk drive lobbyvirksomhet og electioneering på statlig og føderalt nivå.  Se opinionen

Bør Norge øke eller senke skattenivået for bedrifter? Lær mer?

Den amerikanske pålegger nå en 35% skattesats på føderalt nivå og en gjennomsnittlig skatt på 4% på statlig og lokalt nivå. Den gjennomsnittlige bedriftens skattesats på verdensbasis er 22,6%. Motstanderne av hevder at å heve renten vil fraråde utenlandske investeringer og skade økonomien. Talsmenn hevder at overskuddet selskapene genererer skal beskattes på samme måte som borger skatter.  Se opinionen

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder? Lær mer?

I 2011 nivået på offentlige utgifter til velferdsstaten av den britiske regjeringen sto for 113,1 £ milliarder kroner, eller 16% av regjeringen. Innen 2020 velferd utgifter vil stige til 1 / 3rd av alle utgifter og er den største utgiftsfulgt av bostøtte, råd skattefordel, ytelser til arbeidsledige og fordeler til folk med lave inntekter.  Se opinionen

Bør velferdsmottakere testes for narkotika? Lær mer?

5 amerikanske stater har vedtatt lover som krever trygdemottakere til å bli testet for narkotika. Talsmenn hevder at testing vil hindre offentlige midler blir brukt til å subsidiere legemidler vaner og bidra til å få behandling for de som er avhengige av narkotika. Motstanderne hevder at det er en sløsing med penger siden testene vil koste mer penger enn de sparer.  Se opinionen

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin? Lær mer?

n 2014 EU vedtatt lover som avkortet bank bonuser på 100% av sin lønn eller 200% med aksjonærenes godkjenning. Tilhengere av hetten si at det vil redusere insentivene for bankfolk til å ta overdreven risiko ligner på hva som førte til finanskrisen i 2008. Motstanderne sier at enhver cap på banker lønn vil presse opp ikke-bonus lønn og føre til bankens kostnader å stige.  Se opinionen

Bør merverdiavgiften økes eller reduseres?

Støtter du EU sin økonomiske hjelp til Hellas? Lær mer?

I 2015 foreslo EU en treårig € 86b redningspakken for Hellas. For å motta bailout, greske statsministeren Alexis Tsipras enige om budsjettkutt inkludert pensjonsreformer. Motstanderne hevder at den greske regjeringen ikke kan stole på å leve opp til vilkårene i bailout, siden de nylig lovet å motsette seg enhver budsjettkutt. Talsmenn hevder at euroen vil miste verdi hvis den greske økonomien svikter.  Se opinionen

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta? Lær mer?

Bitcoin er en type digital valuta som kryptering teknikker brukes til å regulere produksjonen av kronebeløp og kontrollere overføring av midler, som opererer uavhengig av en sentralbank. Bitcoins er lagret i en digital lommebok, som er som en virtuell bankkonto som lar brukerne sende eller motta Bitcoins og betale for varer eller tjenester. Bitcoin er anonym, noe som betyr at mens transaksjoner blir registrert i et offentlig logg, vises navnene på kjøpere og selgere aldri avslørt.  Se opinionen

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)? Lær mer?

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er en foreslått handelsavtale mellom EU og USA, med sikte på å fremme handel og multilateralt økonomisk vekst. Avtalen er motarbeidet av fagforeninger, veldedige organisasjoner, frivillige organisasjoner, og miljøvernere i Europa som kritiserer avtalen for å redusere forskrifter om mattrygghet og miljølovgivning.  Se opinionen

Bør norske statsborgere kunne spare eller investere pengene sine i utenlandske bankkontoer? Lær mer?

En offshore (eller utenlandsk) bankkonto er en bankkonto har du utenfor landet du bor. Fordelene med en offshore bankkonto inkluderer skattereduksjon, personvern, valuta diversifisering, kapitalforvaltning beskyttelse mot søksmål, og redusere politisk risiko. I april 2016 utgitt Wikileaks 11,5 millioner konfidensielle dokumenter, kjent som Panama Papers, som ga detaljert informasjon om 214.000 offshoreselskaper betjent av Panamanian Law Firm, Mossack Fonesca. Dokumentet utsatt hvordan verdens ledere og velstående enkeltpersoner skjule penger i hemmelige offshore skatt tilfluktsrom. Utgivelsen av dokumentene fornyet forslag til lover som forbyr bruk av offshore kontoer og skatteparadiser. Tilhengere av den av forbudet mener de bør forbys fordi de har en lang historie som kjøretøy for skatteunndragelse, hvitvasking av penger, ulovlig våpenhandel og finansiering av terrorisme. Motstanderne av forbudet hevder at straffe regelverket vil gjøre det vanskeligere for amerikanske selskaper å konkurrere og vil ytterligere hindre bedrifter i å finne og å investere i USA.  Se opinionen

Bør Norge øke skattenivået for de rike? Lær mer?

Australia har i dag et progressivt skattesystem hvor høye inntekter bli betale en høyere prosentandel av skatt enn lav inntektsskatt. En mer progressiv inntektsskatt systemet har blitt foreslått som et verktøy til å redusere rikdom ulikhet.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om innenrikspolitikk spørsmål?

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned? Lær mer?

Nettnøytralitet er prinsippet om at internettleverandører skal behandle alle data på internett like.  Se opinionen

Bør staten øke videoovervåkningen på offentlige steder?

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

Bør det være ulovlig å brenne det norske flagget? Lær mer?

Flaggskjending er enhver handling som utføres med den hensikt å skade eller ødelegge en nasjonal flagg i offentligheten. Dette er ofte gjort i et forsøk på å lage en politisk uttalelse mot en nasjon eller dens politikk. Noen land har lover som forbyr Flaggskjending, mens andre har lover som beskytter retten til å ødelegge et flagg som en del av ytringsfriheten. Noen av disse lovene skille mellom en nasjonal flagg og de av andre land.  Se opinionen

Bør det være periodegrenser for medlemmer av Kongressen? Lær mer?

Et begrep grense er en lov som begrenser hvor lenge en politisk representant kan holde et tillitsverv. I USA kontoret til president er begrenset til to fire år av gangen. Det er foreløpig ingen langsiktige grenser for Kongressens vilkår, men ulike stater og byer har vedtatt rammene for løpetid for sine tillitsvalgte på lokalt nivå.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om helsevesen spørsmål?

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester? Lær mer?

Privatisering er prosessen med å overføre statlig kontroll og eierskap av en tjeneste eller bransje til en privateid bedrift.  Se opinionen

Støtter du legaliseringen av marijuana? Lær mer?

Amerikansk lov forbyr nå salg og besittelse av alle former for marihuana. i 2014 Colorado og Washington vil bli de første landene til å legalisere og regulere marihuana i strid med føderale lover.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om kriminalitet spørsmål?

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

Bør dømte kriminelle ha stemmerett? Lær mer?

I april 2016 Virginia guvernør Terry McAuliffe utstedt en ordre som gjen stemmerett til mer enn 200.000 dømt forbrytere som bor i staten. Rekkefølgen veltet statens praksis med forbrytelse disenfranchisement, som ekskluderer folk fra å stemme som har blitt dømt for en kriminell forsvar. Den 14. Endringen i USA forbyr borgere fra å stemme som har deltatt i en "opprør eller annen kriminalitet", men tillater stater å avgjøre hvilke forbrytelser kvalifiserer til velgerdisenfranchisement. I USA omtrent 5,8 millioner mennesker er ikke kvalifisert til å stemme på grunn av velgernes disenfranchisement og bare to stater, Maine og Vermont, har ingen restriksjoner på slik at forbrytere til å stemme. Motstanderne av Felon stemmerettigheter hevder at en borger mister sine rettigheter til å stemme når de er dømt for en forbrytelse. Talsmenn hevder at uforståelige lov disenfranchises millioner av amerikanere fra å delta i demokratiet, og har en negativ innvirkning på fattige lokalsamfunn.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om utdannelse spørsmål?

Bør offentlige universiteter være gratis?

Hva er dine overbevisninger om valg spørsmål?

Bør utlendinger, som for tiden oppholder seg i Norge, ha stemmerett? Lær mer?

I de fleste land, stemmerett, retten til å stemme, er vanligvis begrenset til borgere av landet. Noen land har imidlertid forlenge begrenset stemmerett for fastboende ikke-borgere.  Se opinionen

Bør minstealderen for valgdeltakelse senkes?

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg? Lær mer?

Den amerikanske grunnloven hindrer ikke dømt forbrytere fra å holde kontoret til presidenten eller et sete i Senatet eller Representantenes hus. Stater kan hindre dømt Felons kandidater fra å holde statewide og lokale kontorer.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om utenrikspolitikk spørsmål?

Bør Norge bli værende i NATO? Lær mer?

The North Atlantic Treaty Organization er en mellomstatlig militær allianse basert på Atlanterhavspakten som ble undertegnet den 4. april 1949. Det er en politisk og militær allianse av medlemsland fra Europa og Nord-Amerika som er enige om å gi militær og økonomisk trygghet for hver annen. NATO gjør alle sine beslutninger ved konsensus og hvert medlemsland, uansett hvor stor eller liten, har en lik innflytelse.  Se opinionen

Bør Norge trekke seg fra Europaunionen?

Bør Norge ta imot flyktninger fra Syria? Lær mer?

President Obama nylig erklært at USA vil ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. USA har vært under press fra sine syriske allierte til å hjelpe til med krisen der 3 millioner flyktninger har flyktet Syria det siste året. De i favør av å akseptere flyktninger mener at USA har en plikt til å delta i sine allierte i Europa og jeg aksepterer minst 10.000 flyktninger. Motstanderne mener at USA bør holde ut av denne krisen og akseptere flyktninger fra Midtøsten fører til en risiko for å la terrorister inn i våre grenser.  Se opinionen

Bør Norge øke eller senke militærutgiftene sine?

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

Bør Norge fortsette å støtte Israel? Lær mer?

Den amerikanske gir for tiden $ 38 milliard til Israel hvert år i bistand bistand. Mesteparten av bistanden blir brukt av Israel til å kjøpe amerikansk militært utstyr, slik som dyser og komponenter for rakettforsvar. $ 38 milliard er 50% av USAs utenriksbistandsbudsjettet for 2017. Motstanderne hevder at støtten gis til Israel er unødvendig siden landet tilbyr gratis helsetjenester og skolepenger til sine innbyggere. Talsmenn hevder at støtten er nødvendig for å fremme demokrati i Midtøsten og opprettholde en balanse mellom kraft med andre land i regionen.  Se opinionen

Bør Norge øke eller senke bistandsutgiftene sine?

Bør Norge styrte President Assad av Syria? Lær mer?

Den syriske borgerkrigen begynte våren 2011 etter landsomfattende protester mot regjeringen til President Bashar al-Assad resulterte i væpnet konflikt. Etter at opprørerne tok kontroll over flere store byer, ISIS styrker flyttet inn og tok kontroll over mange områder av Nord-Syria. Regjeringen i Assad svarte ved å utføre Luftangrep resulterer i over 70 000 sivile dødsfall. Tilhengere av styrte Assad hevde at han er en brutal diktator som må fjernes fra makten før han utfører noen mer atrocities på uskyldige syriske sivile. Motstandere av regimeendring, inkludert President Benjamin Netanyahu Israels hevder at fjerne Assad vil resultere i en maktvakuum som vil destabilisere Midtøsten.  Se opinionen

Støtter du de militære offensivene mot IS i den irakiske byen Mosul? Lær mer?

I oktober 2016 allierte styrker sluttet med det irakiske militæret å lansere en offensiv mot ISIS styrker i den irakiske byen Mosul. Etter ISIS tok kontroll over byen i 2014 allierte styrker og den irakiske militære har lansert tre separate offensiver som tar sikte på å gjenerobre byen. De to første offensiver, den Anbar Campaign og Mosul offensiven var mislykket i sine forsøk på å renske ISIS krefter fra byen. Den nåværende støtende, slaget ved Mosul, ble lansert i oktober 2016 og har fortsatt inn i løpet av våren 2017. I mars 2017 en amerikansk koalisjon luftangrep drepte 200 uskyldige sivile i byen. Humanitære organisasjoner i Mosul anslår at minst 600.000 sivile er fanget i byen. Motstanderne av den offensive hevder at for å forhindre drapet på mer uskyldige sivile allierte og irakiske styrker bør forlate kampanjen. Talsmenn hevder at å la ISIS kontroll en stor irakiske byen vil bringe ustabilitet i Midtøsten og allierte styrkene må bruke nederlag ISIS på alle kostnader.  Se opinionen

Hva er dine overbevisninger om innvandring spørsmål?

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse? Lær mer?

I 2015 US House of Representatives introduserte Etablere obligatoriske minimumskrav for ulovlig reentry Act of 2015 (Kate lov.) Loven ble innført etter San Francisco 32 år gamle San Francisco bosatt Kathryn Steinle ble skutt og drept av Juan Francisco Lopez-Sanchez juli 1, 2015. Lopez-Sanchez var en ulovlig innvandrer fra Mexico som hadde blitt deportert på fem forskjellige anledninger siden 1991 og blitt belastet med syv forbrytelse overbevisning. Siden 1991 Lopez-Sanchez hadde blitt belastet med syv forbrytelse overbevisning og deportert fem ganger av US Immigration og statsborgerskap Service. Selv Lopez-Sanchez hadde flere utestående tegningsretter i 2015 Myndighetene klarte ikke å deportere ham på grunn av San Francisco helligdom byen politikk som hindrer polititjenestemenn fra avhør bosatt innvandringsstatus. Tilhengere av helligdom byens lover hevder at de gjør ulovlige innvandrere til å rapportere forbrytelser uten frykt for å bli rapportert. Motstanderne hevder at sanctuary byens lover gi oppfordre til ulovlig innvandring og hindre politimyndigheter fra anholde og deportere kriminelle.  Se opinionen

Bør innvandrere være pålagt å lære det norske språket?

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt? Lær mer?

Den amerikanske samfunnskunnskap testen er en undersøkelse at alle innvandrere må bestå for å få amerikansk statsborgerskap. Testen spør 10 tilfeldig valgte spørsmål som dekker amerikansk historie, grunnloven og regjeringen. I 2015 ble Arizona den første staten til å kreve high school-elever til å bestå testen før de oppgraderer.  Se opinionen

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

Bør Norge øke eller senke antallet midlertidige arbeidsvisum som gis til særlig dyktige arbeidsinnvandrere? Lær mer?

Dyktige midlertidige arbeidsvisum er vanligvis gitt til utenlandske forskere, ingeniører, programmerere, arkitekter, ledere og andre stillinger eller felt der etterspørselen overgår tilbudet. De fleste bedrifter hevder at å ansette dyktige utenlandske arbeidstakere tillater dem å konkurranse fylle stillinger som er i høy etterspørsel. Motstanderne hevder at kvalifiserte innvandrere redusere middelklassen lønn og jobb ansiennitet.  Se opinionen

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

Hva er dine overbevisninger om vitenskap spørsmål?

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres? Lær mer?

I januar 2014 ble 102 meslinger tilfeller knyttet til et utbrudd i Disneyland rapportert i 14 stater. Utbruddet skremt CDC, som erklærte sykdommen eliminert i USA i år 2000. Mange helsemyndigheter har knyttet utbruddet til det økende antall uvaksinerte barn under 12 år Tilhengere av et mandat hevder at vaksiner er nødvendig for å sikre flokkimmunitet mot sykdommer som kan unngås. Flokkimmunitet beskytter folk som ikke klarer å få vaksiner på grunn av sin alder eller helsetilstand. Motstanderne av et mandat mener regjeringen bør ikke være i stand til å bestemme hvilke vaksiner deres barn skal få. Noen motstandere tror også det er en sammenheng mellom vaksiner og autisme og vaksinere sine barn vil ha ødeleggende konsekvenser for sin tidlige barndom.  Se opinionen

Støtter du bruken av kjernekraft? Lær mer?

Kjernekraft er bruk av kjernefysiske reaksjoner som frigjør energi til å generere varme, som oftest blir deretter brukt i dampturbiner for å produsere elektrisitet i et atomkraftverk. Siden planene om et kjernekraftverk på Carnsore Point i County Wexford ble droppet i 1970, har atomkraft i Norge vært av dagsorden. Irland blir omtrent 60% av sin energi fra gass, 15% fra fornybare og resten fra kull og torv. Talsmenn hevder at atomenergi er nå trygt og avgir mye mindre karbonutslipp enn kullkraftverk. Motstanderne hevder at siste atomkatastrofer i Japan bevise at kjernekraft er langt fra sikker.  Se opinionen

Foreslå et annet viktig spørsmål som bør legges til i denne quizen…